BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Tân Châu: Chưa phát huy tác dụng của tủ sách phát luật cơ sở

Cập nhật ngày: 17/04/2009 - 11:51

Hơn 10 năm qua, huyện Tân Châu đã xây dựng được tủ sách pháp luật trên 12/12 xã, thị trấn, cùng 3 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho 3 xã biên giới Tân Hà, Tân Hoà và Suối Ngô. Mỗi tủ sách được trang bị từ 100 đến 300 đầu sách các loại như: công báo, các tập văn bản hệ thống quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành; sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật, sổ tay pháp luật… các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống của người dân như: Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, hệ thống các văn bản xử lý vi phạm hành chính, luật khiếu nại tố cáo…

Tuy nhiên, việc quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở Tân Châu trong thời gian qua vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ xã, còn người dân thì chỉ quan tâm đến việc tham khảo sách pháp luật khi có vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của họ. Một số tủ sách đặt ở những vị trí không đảm bảo để cho nhân dân dễ thấy. Đáng lo ngại là trên 80% tủ sách các xã bị hư hỏng chưa có kinh phí gia cố hoặc thay thế; Bên cạnh đó, do việc kiêm nhiệm, không ổn định, cộng với trình độ chuyên môn nghiệp vụ có hạn, cán bộ phụ trách tủ sách chưa tích cực hướng dẫn cho bạn đọc…

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của tủ sách pháp luật, trong thời gian tới rất cần sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, nhất là trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của tủ sách pháp luật ở cơ sở; Việc xây dựng và quản lý tủ sách cần được tiến hành đồng bộ thống nhất, đầu tư kinh phí, bổ sung thường xuyên cho tủ sách. Có làm tốt những những vấn đề cơ bản nêu trên, việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở mới đạt được hiệu quả cao, đem lại ý nghĩa thiết thực.

THUỴ THẢO


 
Liên kết hữu ích