BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Tân Châu: Gần 150 hộ trồng cao su vi phạm hành lang an toàn điện

Cập nhật ngày: 09/12/2009 - 10:20

Lưới điện cao áp do Chi nhánh điện Tân Châu quản lý đã phủ khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với hơn 205 km đường dây trung thế 3 pha 22kV và 140 km đường dây trung thế 1 pha 12,7kV, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất trong huyện.

Những năm gần đây, cây cao su có giá trị kinh tế cao nên nhiều hộ dân chuyển sang trồng với diện tích lớn. Trong đó, có nhiều trường hợp hộ dân trồng cây cao su vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Cụ thể hiện nay toàn huyện có gần 150 hộ vi phạm với hơn 8.800 cây. Trong đó nhiều nhất là xã Tân Hoà (40 trường hợp), Tân Thành (29 trường hợp), Suối Ngô (28 trường hợp), xã Suối Dây (22 trường hợp) và xã Tân Đông (19 trường hợp). Còn lại các xã khác có ít nhất từ 2 – 9 trường hợp.

Để bảo đảm an toàn lưới điện cao áp, trong thời gian qua Chi nhánh điện Tân Châu phối hợp với Đài phát thanh huyện và các xã, thị trấn trong huyện đã tuyên truyền phổ biến các Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, đồng thời tổ chức phát tờ rơi, lắp đặt pa-nô, áp phích tuyên truyền về mối nguy hiểm của việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Đồng thời còn mời các hộ dân có cao su vi phạm đến trụ sở UBND xã làm việc và ký cam kết chặt những cây cao su vi phạm. Nhưng đến nay chỉ mới có 34 trường hợp chấp hành thực hiện.

Để bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của Nhà nước, thiết nghĩ các hộ dân có trồng cây cao su vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp hãy tự nguyện chặt bỏ ngay những cây cao su vi phạm để bảo vệ an toàn cho tính mạng của chính mình và cho người khác.

CHÍ THÀNH