BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Tân Châu: Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012

Cập nhật ngày: 25/11/2012 - 10:31

Tổng thu ngân sách Nhà nước được trên 200 tỷ đồng, đạt 105,2% so với dự toán

Trạm y tế xã Tân Hội được mở rộng, xây dựng kiên cố đạt chuẩn Quốc gia

(BTN) - Năm 2012, huyện Tân Châu gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, tài chính, thời tiết mưa lớn kéo dài và nhiều vụ lốc xoáy gây thiệt hại nặng (ngập 315 căn nhà, sập đổ 7 căn nhà, tốc mái 17 căn nhà, gần 700 ha cây trái, hoa màu bị ngập nước, trên 4.000 cây cao su bị gãy đổ, thiệt hại ước tính tới trên 6 tỷ đồng). Đồng thời, tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp và nhân dân gặp khó khăn do giá cả đầu ra không ổn định, lượng hàng hoá tồn kho tương đối cao, trong khi giá cả nguyên liệu, vật tư tăng cao. Tuy nhiên, với chủ trương đúng đắn và các giải pháp tích cực, chỉ đạo quyết liệt, kinh tế của huyện đã vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất, kinh doanh của các ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng thu ngân sách Nhà nước được trên 200 tỷ đồng, đạt 105,2% so với dự toán. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 6.256,6 tỷ đồng, đạt 98,38% kế hoạch, tăng 17,15% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất các ngành nông, lâm, thuỷ sản ước thực hiện được 1.235,4 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 6,81%. Tổng diện tích cây trồng đến nay là 62.024 ha, đạt 100% kế hoạch. Trong đó diện tích trồng mía 7.314 ha, năng suất bình quân ước đạt 72,84 tấn/ha, diện tích trồng mì 14.490ha, năng suất bình quân ước đạt 30,81 tấn/ha. Diện tích cây cao su 34.792 ha, tăng 1.123 ha so với cùng kỳ.

Trong năm, các ngành chức năng và các địa phương đã tích cực tuần tra, đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng, phát hiện và xử lý 129 vụ vi phạm. Toàn huyện đã tích cực xử lý cây trồng không đúng mục đích, giải phóng mặt bằng và trồng rừng được 289,7 ha, trồng ngoài kế hoạch 82,5 ha, luỹ kế trồng rừng đến nay đạt 1.618,5 ha.

Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước thực hiện được 3.300,99 tỷ đồng, đạt 96,22%, tăng 19% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành Xây dựng ước thực hiện được 994,1 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước thực hiện 2.306,8 tỷ đồng, đạt 93,93% kế hoạch, tăng 8,15% so với cùng kỳ. Một số ngành chính như: Sản xuất đường sản lượng chế biến đạt 118.314,5 tấn, tăng 10,36% so với cùng kỳ. Sản xuất bột mì sản lượng chế biến đạt 334.204 tấn. Sản xuất xi măng sản lượng ước đạt 637.084 tấn. Giá trị thương mại dịch vụ thực hiện đạt 100,24% kế hoạch, tăng 22,78% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh tế biên mậu được đẩy mạnh và ngày càng phát triển, ước giá trị hàng hoá mua bán, trao đổi đạt 34,390 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng ở địa phương làm tốt công tác quản lý Nhà nước về thương mại, dịch vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, bình ổn thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Đã xác lập hồ sơ 313 vụ vi phạm, xử phạt 196 vụ, tịch thu tang vật và phương tiện sung công quỹ 80 vụ/1,186 tỷ đồng. Về đầu tư xây dựng cơ bản, tổng số công trình triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay là 68 công trình với tổng nguồn vốn thực hiện là 86,470 tỷ đồng, ước khối lượng thực hiện năm 2012 được 140,252 tỷ đồng, giải ngân được 85,139 tỷ đồng, đạt 98,5% tổng nguồn vốn được giao.

Tích cực triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội, trong năm, huyện Tân Châu đã tổ chức chi trả trợ cấp xã hội một lần cho 2.077 lượt người với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng. Chi trả bảo trợ xã hội hằng tháng cho 1.496 lượt người và 65 trường hợp mai táng phí với tổng kinh phí 5.135,5 triệu đồng. Cấp và hỗ trợ được 16.486 thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi… Toàn huyện đã xây tặng 102 căn nhà ĐĐK cho người nghèo, tổng trị giá trên 2,85 tỷ đồng. Xây tặng 11 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 770 triệu đồng. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến 12 xã, thị trấn quan tâm chú trọng tạo việc làm cho người lao động. Trên địa bàn huyện có 3.341 lao động có việc làm mới, đạt 238,6% kế hoạch, gồm: Giới thiệu việc làm được 1.872 lao động, giải quyết việc làm cho 750 lao động và mở 22 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 719 lao động nông thôn.

CÔNG HUÂN