Xã hội   Giáo dục

Huyện Tân Châu tổng kết năm học 2016-2017 

Cập nhật ngày: 05/09/2017 - 15:57

BTNO - Mới đây, ngành giáo dục huyện Tân Châu đã tổ chức tổng kết năm học 2016-2017. Đến dự có ông Phạm Ngọc Hải- Phó Giám Sở GD&ĐT Tây Ninh, ông Nguyễn Đình Xuân- Bí thư huyện ủy Tân Châu.

Ông Nguyễn Đình Xuân- Bí thư huyện ủy Tân Châu trao cờ thi đua của UBND tỉnh tặng 4 đơn vị trường học trong huyện.

Năm học 2016-2017, toàn huyện Tân Châu có 18 trường ở ngành học mầm non, 32 trường tiểu học, 14 trường THCS, 4 trường THPT và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên. Năm học qua, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp ở ngành học mầm non đạt chỉ tiêu kế hoạch. Giáo viên đã thực hiện việc đổi mới phương pháp và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

Công tác giáo dục thể chất và dạy nghề cho học sinh luôn được chú trọng. Huyện tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và chống mù chữ ở các xã/thị trấn.

Tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng được kéo giảm và duy trì ở mức thấp. Trong năm học qua đã có 2 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 13 trường.

Hội nghị cũng đã đánh giá những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề ra 6 nhiệm vụ và các biện pháp cụ thể ở các bậc học để triển khai thực hiện đạt kết quả cao trong năm học 2017-2018.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Thụy Thảo