BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Trảng Bàng: Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phát triển khá khả quan

Cập nhật ngày: 08/07/2009 - 03:48

Dù kinh tế thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các mặt hàng mây tre xuất khẩu vẫn hoạt động bình thường

Báo cáo tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Trảng Bàng (khoá IX), UBND huyện Trảng Bàng cho biết, 6 tháng đầu năm 2009, trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp phát triển khá khả quan.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt được trên 1.443 tỷ đồng, tăng 26,18% so với cùng kỳ năm 2008. Hoạt động Khu công nghiệp, trong 6 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 3 dự án, luỹ kế đến nay có 151 dự án đầu tư được cấp phép, với tổng vốn đăng ký 400,98 triệu USD và hơn 1.494 tỷ đồng. Hiện có 115 dự án đã đi vào hoạt động, 22 dự án đang triển khai xây dựng, giải quyết việc làm cho gần 30.000 lao động. Trong khi đó, tính đến ngày 22.6, Dự án Khu công nghiệp-dịch vụ Bourbon An Hoà đã chi trả bồi thường hỗ trợ cho 1.223 hộ dân, đạt trên 90,66% số hộ dân trong dự án. Tổng số tiền đã chi trả 462 tỷ đồng và đã bàn giao cho chủ đầu tư 869,6 ha đất, đạt 86,52% so với tổng diện tích dự án.

Về hoạt động thương mại - dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn huyện đã có 32 doanh nghiệp tư nhân và 278 hộ kinh doanh được cấp phép hoạt động. Lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có 236 doanh nghiệp, 4.293 hộ kinh doanh. Tổng thu ngân sách ước thực hiện được 28,825 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách 6 tháng qua là 86,1 tỷ đồng, hơn 66% so với kế hoạch và tăng gần 67% so cùng kỳ….

D.H