Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

JVC thay người đại diện pháp luật mới

Cập nhật ngày: 08/07/2016 - 03:58

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HoSE) vừa cho biết đã hoàn tất thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 13 vào ngày 07/07/2016. Theo đó, Người đại diện theo pháp luật đã được thay đổi. Ông Đỗ Thanh Tùng hiện là người đại diện pháp luật cho JVC, thay cho ông Lê Văn Giáp.

Trước đó, vào ngày 14/6, Hội đồng quản trị JVC đã quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với ông Lê Văn Giáp. Ông Đỗ Thanh Tùng, thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung vào ngày 6/6, đã thay ông Giáp đảm nhận các vị trí trên.

Cùng ngày 07/07/2016, JVC đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hữu Thắng – Trưởng Ban kiểm soát và bà Phạm Thị Thanh Xuân – Thành viên Ban kiếm soát. Như vậy, ban kiểm soát hiện nay của JVC chỉ còn một thành viên duy nhất là ông Nguyễn Văn Dương – Thành viên Ban kiểm soát.

Nhân sự cấp cao của JVC đã có những biến động lớn trong thời gian qua. Năm thành viên của HĐQT hiện nay chỉ bao gồm hai thành viên cũ ông Lê Văn Giáp và bà Hồ Thị Bích Ngọc. Hiện chưa có thông tin thêm về việc nhóm cổ đông cá nhân/tổ chức nào đã đề cử các thành viên HĐQT mới này.

Niên độ tài chính của JVC kết thúc vào ngày 31/3/2016. ĐHĐCĐ thường niên theo quy định sẽ được tổ chức trong vòng bốn tháng kể từ thời điểm kết thúc niên độ (tức ngày 31/7/2016) hoặc gia hạn thêm hai tháng.

Nguồn ndh


 
Liên kết hữu ích