BAOTAYNINH.VN trên Google News

KCN Trảng Bàng: Chiếm trên 30% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh

Cập nhật ngày: 19/08/2010 - 09:11
HTML clipboard

(BTNO)- Khu công nghiệp Trảng Bàng (bao gồm cả Khu công nghiệp và Khu chế xuất Linh Trung III) thuộc địa phận xã An Tịnh (Trảng Bàng) rộng 400 ha. Đến nay cơ bản đã lấp đầy diện tích, gồm 162 dự án đầu tư (trong đó có 123 dự án nước ngoài, 39 dự án trong nước), với tổng số vốn đăng ký là 422,55 triệu USD và 2.455 tỷ đồng. Hiện đã có 124 dự án đi vào hoạt động.

Giờ lao động của công nhân một xí nghiệp may ở Khu công nghiệp Trảng Bàng

Tính riêng Khu công nghiệp Trảng Bàng, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 31,82% tỷ trọng trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh và bằng 199,9% so với giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện. Khu công nghiệp Trảng Bàng đã góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nói chung và của huyện Trảng Bàng nói riêng; giải quyết việc làm cho 31.418 lao động, trong đó lao động địa phương chiếm khoảng 50%. Cùng với việc xây dựng thành công Khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện đang tiếp tục phát triển Khu công nghiệp - dịch vụ Bourbon An Hoà, với diện tích 1.020 ha. Đến nay đã cấp phép 8 dự án đầu tư với diện tích 12,38 ha, vốn đăng ký 18,42 triệu USD. Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông – Bời Lời với diện tích thuộc huyện Trảng Bàng là 1.895,7 ha đang trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nhìn chung, với sự phát triển của Khu công nghiệp Trảng Bàng cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách của Nhà nước và của nhân dân đóng góp đã làm thay đổi diện mạo địa phương, đời sống của người dân nhờ đó cũng được cải thiện rõ rệt.

D.H