BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kết quả ba ngày đầu Tổng điều tra dân số và nhà ở

Cập nhật ngày: 07/04/2009 - 09:49

Một buổi điều tra dân số và nhà ở tại Bến Cầu. Ảnh Nguyễn Thiện

Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐTDS&NƠ) tỉnh cho biết: Theo kế hoạch, đúng 7 giờ sáng ngày 1.4.2009, UBND 95 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đồng loạt làm lễ ra quân (trong đó mỗi huyện, thị có 1 xã điểm). Buổi lễ tổ chức long trọng, nghiêm túc, đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị, phường, xã, thị trấn, Ban chỉ đạo TĐTDS&NƠ huyện, thị, phường, xã, thị trấn, tổ chức đoàn thể quần chúng... và tất cả điều tra viên, tổ trưởng tham dự. Ngoài ra có tổ chức diễu hành, cổ động bằng xe loa, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau lễ ra quân, điều tra viên, tổ trưởng đến hộ điều tra. Trong ngày đầu điều tra viên, tổ trưởng điều tra 3 đến 4 hộ để rút kinh nghiệm, sau đó làm đại trà cho các hộ khác trong địa bàn. Trong 3 ngày tiến hành điều tra (từ ngày 1 đến ngày 3.4.2009), toàn tỉnh đã tiến hành điều tra xong 35.160 hộ (trong đó hộ toàn bộ 28.160, hộ mẫu 6.384), đạt tỷ lệ 12,7% so tổng số hộ phải điều tra. Huyện, thị có tỷ lệ hộ đã điều tra đạt cao so với hộ phải điều tra đó là: Bến Cầu 16,8%; Tân Biên 14,2%; Hoà Thành và Tân Châu đều đạt 14%; các huyện, thị còn lại đạt từ 9,8% đến 12,6%. Trong thời gian tiến hành tổng điều tra, Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo các cấp, huy động toàn bộ cán bộ nghiệp vụ ngành Thống kê xuống từng địa bàn kiểm tra, giám sát, uốn nắn kịp thời sai sót phát sinh. Như vậy trong 3 ngày đầu tiến hành tổng điều tra diễn ra tại các địa bàn trong tỉnh thuận lợi, an toàn tuyệt đối, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện cung cấp thông tin ghi phiếu cho điều tra viên, tiến độ điều tra tại hộ đạt yêu cầu, chất lượng khá. Các huyện có tỷ hộ đã điều tra thấp so với tỷ lệ chung toàn tỉnh đang đẩy nhanh nhanh tiến độ nhằm đảm bảo kế hoạch, tiến độ chung.

V.D.Q