BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kết quả ban đầu về tổng điều tra hộ nghèo: Toàn tỉnh có hơn 23.000 hộ nghèo và cận nghèo

Cập nhật ngày: 15/01/2011 - 09:33

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đợt tổng điều tra hộ nghèo trong toàn tỉnh vừa qua cho thấy, cả tỉnh có 23.729 hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo theo chuẩn mới. Trong đó, số hộ nghèo (theo chuẩn mới) là 13.789 hộ, chiếm tỷ lệ 5,17%; số hộ cận nghèo là 9.940 hộ, chiếm tỷ lệ 3, 73%.

Phát gạo cho người nghèo ở xã Long Vĩnh, Châu Thành

Địa phương có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo thấp nhất là thị xã Tây Ninh: chỉ có 1.389 hộ nghèo và cận nghèo. Trong khi đó, Bến Cầu là địa phương có số hộ nghèo và cận nghèo cao nhất: 3.839 hộ (tỷ lệ hộ nghèo là 12%, hộ cận nghèo hơn 10%).

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin ban đầu, phải chờ cơ quan chức năng tiến hành phúc tra thì mới có kết quả chính thức.

Hiện nay có ý kiến cho rằng, kết quả tổng điều tra hộ nghèo vừa qua chưa phản ánh đúng thực tế đời sống của người dân. Được biết, sau khi số liệu điều tra ban đầu được công bố, UBND tỉnh đã có chỉ đạo phải rà soát, phúc tra lại kết quả.

Đ.V.T