Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại Tây Ninh

 

Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại Tây Ninh (Theo Kế hoạch số 3676/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 tại Tây Ninh

Ngọc Trâm