Khắc phục hiện tượng máy không kết nối Internet do nhiễm virus?

Cập nhật ngày: 21/05/2011 - 12:07

Dưới đây là cách khắc phục rất hữu hiệu, bạn hãy thực hiệc theo các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explorer và chọn theo đường dẫn Tools > Internet Options > Connection Settings > LAN Settings, sau đó trong khung Proxy server bỏ chọn mục Use a proxy server for your LAN (These settings will nao apply to dial-up or VPN connections) và bấm Ok.

Bước 2: Bạn reset lại toàn bộ các thiết lập của trình duyệt Internet Explorer. bằng cách vào Start > run (Win + R) trong hộp thoại gõ lệnh inetcpl.cpl. Tại cửa sổ Internet Properties chọn thẻ Advanced Tab, sau đó trong khung Reset Internet Explorer Settings, nhắp Reset…và Ok.

Bước 3: Tại bước này, chúng ta sẽ tiến hành reset lại filehosts. Thực chất, file này chứa tất cả các mapping (bản đồ) của các website của địa chỉ IP trên Internet. Windows sử dụng file này để hướng trình duyệt tới đúng địa chỉ website đó trên Internet. Cũng theo cách thức như vậy, virus đã len lỏi và thay đổi nội dung của file này, qua đó người sử dụng sẽ kết nối thẳng đến những địa chỉ độc hại đã được chuẩn bị sẵn. Các bạn hãy chỉnh sửa lại filehosts theo cách sau:

Vào Start > run (Win + R) trong hộp thoại gõ lệnh %systemroot%\System32\drivers\etc. Trong cửa sổ tập tin etc bạn đổi tên file hosts thành hosts.bak.

Sau đó tạo mới một file text bằng Notepad với nội dung như sau.

# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.

#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.

#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:

#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server

# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost

Cuối cùng là lưu đè lên file hosts cũ của Windows.

* Lưu ý: nếu bạn đang sử dụng Windows Vista hoặc Windows 7 nếu muốn “làm sạch” toàn bộ các thiết lập kết nối Internet thì áp dụng cách thủ công sau đây: Mở Command Prompt (nhấn Windows + R và gõ cmd), gõ lệnh sau:

netsh winsock reset catalog

netsh int ip reset reset.log hit

Nhấp Enter, sau đó khởi động lại máy tính.

L.K (st)


Liên kết hữu ích