BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khách tham quan du lịch Mộc Bài được mua hàng miễn thuế 1 triệu đồng/người/ngày

Cập nhật ngày: 05/12/2013 - 09:28
Trước đây, khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu chỉ được mua sắm hàng miễn thuế không quá 500 ngàn đồng/người/ngày, thì nay định mức mua hàng miễn thuế là 1 triệu đồng/người/ngày.

Chính sách bán hàng miễn thuế mới sẽ góp phần thu hút đầu tư ở Mộc Bài

(BTNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK).

Theo quy định mới, các KKTCK (trong đó có Mộc Bài – Tây Ninh) sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như: ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất – nhập khẩu, tiền thuê đất và thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, phí và lệ phí…

Đặc biệt, theo quy định mới về chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu, khách tham quan, du lịch có thể mua sắm hàng miễn thuế với số tiền gấp đôi so với trước đây.

Cụ thể, nếu như lúc trước khách tham quan du lịch chỉ được mua sắm hàng miễn thuế không quá 500 ngàn đồng/người/ngày, thì nay định mức mua hàng miễn thuế là 1 triệu đồng/người/ngày.

Theo một cán bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh, quy định mới không nêu thời hạn áp dụng định mức mua hàng miễn thuế nên có thể xem đây là quy chế “mở”, dài hạn nhằm thu hút đầu tư, phát triển các KKTCK.

Thời hạn áp dụng chính sách mới từ 15.1.2014.

HOÀNG THI