Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN dành cho đối tượng 3, khoá 35

Cập nhật ngày: 10/07/2012 - 05:53

Đại tá Hoàng Đình Chung – Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai giảng lớp học

(BTNO) – Ngày 9.7, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục An ninh Quốc phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3, khoá 35 năm 2012.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Hoàng Đình Chung – Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết, đây là lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thứ 3 dành cho đối tượng 3 do Hội đồng Giáo dục QP – AN tỉnh tổ chức kể từ đầu năm đến nay.

Tham dự lớp học có 78 học viên là trưởng, phó phòng ở các cơ quan, ban, ngành tỉnh và huyện. Các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về AN-QP như Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề Nhà nước về QP – AN ở địa phương; Xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ở cấp tỉnh, huyện… Ngoài ra, trong các giờ nghiên cứu, thảo luận, học viên còn được xem phim tư liệu có liên quan đến một số vấn đề về quân sự, an ninh trên thế giới, khu vực và trong nước.

Đại tá Hoàng Đình Chung hy vọng rằng, trong khoá học kéo dài từ ngày 9.7 đến 24.7, các học viên sẽ tập trung theo dõi những chuyên đề mà các giảng viên của Hội đồng Giáo dục AN-QP tỉnh Tây Ninh truyền đạt, và từ những kiến thức được trang bị, từng học viên cố gắng vận dụng sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần củng cố, xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân.

Đ.H.T