Pháp luật   Tin tức

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 63) năm 2020 

Cập nhật ngày: 29/06/2020 - 18:38

BTNO - Ngày 29.6, tại Trung đoàn BB174 (Bộ CHQS tỉnh), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 63) năm 2020 cho 88 học viên là trưởng, phó cấp phòng các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Thứ tự các bước chuyển cơ quan, đơn vị, địa phương vào trạng thái quốc phòng, chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ.

Quang cảnh buổi khai giảng lớp học.

Ngoài việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề, các học viên sẽ thảo luận các chuyên đề, nghiên cứu thực tế cơ sở, viết bài thu hoạch và huấn luyện bắn súng K54.

Lớp học nhằm giúp học viên trang bị những nội dung cơ bản về lý luận quốc phòng và an ninh, từ đó vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào việc thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Đang