Khai giảng lớp tập huấn chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm 

Cập nhật ngày: 22/10/2020 - 10:08

BTNO - Ngày 21.10, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm phát triển nông thôn (thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh) tổ chức lớp tập huấn quản lý, điều hành chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành chương trình là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn do bà Ngô Thị Thu Trang–Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn truyền đạt những kiến thức cơ bản về khái niệm, mục tiêu, sự cần thiết và ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chương trình OCOP; cách thức triển khai và quy trình đánh giá kế hoạch kinh doanh, kết quả và các yếu tố ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Mấy–Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, lớp tập huấn lần này nhằm hỗ trợ lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, chính sách, kế hoạch, nội dung triển khai và hướng dẫn các chủ thể tham gia chương OCOP xây dựng phương án kinh doanh, phát triển sản phẩm, đồng thời quản lý điều hành chương trình OCOP của tỉnh hiệu quả.

Minh Dương