Khai trương Cổng thông tin điện tử “WTO và Hội nhập”

Cập nhật ngày: 29/01/2010 - 05:38

Sáng 29.1, tại Hà Nội, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên tổ chức ra mắt Uỷ ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế và website www.trungtamwto.vn.    

Uỷ ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế với 30 thành viên là đại diện các hiệp hội doanh nghiệp trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng và  chuyên gia ở các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoạch định, đàm phán các cam kết quốc tế.

Uỷ ban có vai trò là cầu nối, diễn đàn thảo luận giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Qua đó, tạo thuận lợi cho quá trình thực thi các cam kết. Cộng đồng doanh nghiệp được thông tin về xu hướng đàm phán để có thể chủ động trong việc hoạch định kế hoạch, phát triển kinh doanh, cũng như bảo vệ lợi ích của mình trong quá trình hội nhập.

Giao diện trang www.trungtamwto.vn

Cũng trong sáng nay, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam khai trương Cổng thông tin điện tử “WTO-Hội nhập” tại địa chỉ: www.trungtamwto.vn (phiên bản tiếng Việt) và www.wtocenter.vn (phiên bản tiếng Anh). Đây là đầu mối cung cấp đầy đủ hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu về Tổ chức thương mại thế giới WTO, kênh tư vấn trao đổi hỗ trợ trực tuyến cho doanh nghiệp, nơi trao đổi thông tin thảo luận về hoạt động của Uỷ ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế.

Ông Trần Hữu Huỳnh, Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho biết: “Việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào việc đàm phán thực thi các cam kết quốc tế là hết sức cần thiết. Uỷ ban này sẽ đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhà nước trong qua trình hoạch định chính sách, đàm phán và thực thi các cam kết mại quốc tế. Cùng với đó cổng thông tin thương mại WTO hội nhập cũng được xây dựng với mục tiêu cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. Điểm khác biệt của cổng thôn gtin này là những thông tin được lựa chọn cung cấp xử lý để đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, trúng của doanh nghiệp”.

(Theo VOV News)


Liên kết hữu ích