Kinh tế   Kinh tế

Kỷ niệm Ngày hợp tác xã Việt Nam 11.4:

Khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập thể 

Cập nhật ngày: 12/04/2021 - 00:01

BTN - Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thảo luận, thống nhất lấy ngày 11.4.1946 làm Ngày HTX Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ. Ngày 27.7.2011, Thủ tư­ớng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QÐ-TTg công nhận ngày 11.4 hằng năm là Ngày HTX Việt Nam.

Máy móc thiết bị được cấp cho một HTX nông nghiệp. Ảnh minh hoạ

Ông La Hữu Nghị- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Tây Ninh cho biết, ngày 11.4 được chọn là ngày HTX Việt Nam trên cơ sở và ý nghĩa của hai sự kiện lớn. Ðó là ngày 11.4.1946, Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Sau 19 năm, cũng vào ngày 11.4.1964, Bác Hồ viết th­ư gửi Ðại hội các HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến.

Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thảo luận, thống nhất lấy ngày 11.4.1946 làm Ngày HTX Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ. Ngày 27.7.2011, Thủ tư­ớng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QÐ-TTg công nhận ngày 11.4 hằng năm là Ngày HTX Việt Nam.

Tại Tây Ninh, Liên minh HTX với vai trò là tổ chức kinh tế - xã hội, với chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã và thành viên đã tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; triển khai đến các HTX, tuyên truyền, hỗ trợ và vận động hướng dẫn hộ kinh tế tham gia phát triển mô hình HTX trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm gần đây, Liên minh HTX quan tâm đào tạo đội ngũ giám đốc HTX, bồi dưỡng kế toán và ban kiểm soát HTX để dần hoàn thiện bộ máy và hướng các HTX phát triển ổn định, bền vững.

Ngoài ra, Liên minh HTX còn triển khai và hướng dẫn HTX tiếp cận các chính sách của tỉnh như hỗ trợ 100% học phí cho thành viên HTX học tại các trường cao đẳng, đại học; cử sinh viên mới tốt nghiệp về làm việc có thời hạn tại HTX; tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và tìm kiếm thị trường tại các tỉnh bạn…

Dù vậy, lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT) ở Tây Ninh đang có nhiều vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ. Ðó là số HTX có tổ chức, hoạt động quy mô lớn chưa nhiều. Số lượng hợp tác xã tuy tăng, nhưng số lượng thành viên có xu hướng giảm.

Sự liên kết, hợp tác giữa các tổ chức KTTT, HTX với nhau và với các loại hình kinh tế khác còn yếu. Công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX còn nhiều bất cập. Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, hội quần chúng trong phát triển KTTT, HTX còn chưa thật sự hiệu quả. Trong tỉnh chưa xây dựng được nhiều mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị nổi bật, tạo sức lan toả giúp cho người dân tin tưởng vào các lợi ích về kinh tế - xã hội do HTX mang lại.

“So với 10 năm trước, KTTT ở Tây Ninh ngày càng đa dạng về loại hình và dịch vụ cung ứng; nhận thức của người dân về mô hình HTX kiểu mới ngày càng nâng cao, các nguyên tắc của HTX được tôn trọng hơn.

Bên cạnh đó, chất lượng lao động trong HTX ngày càng được cải thiện, trình độ được nâng cao- nhất là trong lĩnh vực tín dụng, vận tải và tiểu thủ công nghiệp... Tuy nhiên, hiện nay, KTTT, HTX phát triển còn chậm so với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu của nền kinh tế; tốc độ tăng trưởng thấp so với các khu vực kinh tế khác; tỷ lệ đóng góp GDP thấp.

Phần lớn HTX có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, năng lực tài chính và quản trị yếu (nhất là các HTX nông nghiệp thành lập trước năm 2012); HTX phát triển không đồng đều giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; khả năng huy động nguồn lực và áp dụng khoa học công nghệ còn hạn chế.

HTX chưa làm tốt vai trò đầu kéo hỗ trợ thành viên. Mô hình tổ hợp tác (THT) hoạt động chưa ổn định. Sự liên kết hình thành chuỗi giá trị giữa HTX, THT với các thành phần kinh tế khác còn hạn chế”- ông La Hữu Nghị chia sẻ.

An Khang