BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khánh thành Nhà văn hoá ấp Đông Hiệp

Cập nhật ngày: 30/04/2015 - 03:08

Nhà văn hoá ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông.

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 27.2.2015, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng nhà văn hoá là 529 triệu đồng, trong đó nhân dân ấp Đông Hiệp đóng góp 30 triệu đồng, và nguồn vốn đầu tư từ chương trình 135 của Chính phủ là 499 triệu đồng.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng là điểm hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho nhân dân; và là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công Huân