BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khảo sát việc đầu tư xây dựng Làng Thanh niên

Cập nhật ngày: 28/12/2010 - 11:21

Ngày 27.12.2010, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã có cuộc khảo sát tại Làng Thanh niên lập nghiệp (xã Ninh Điền, huyện Châu Thành). Đây là một trong 18 dự án Làng Thanh niên lập nghiệp khu vực biên giới và dọc đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch của Chính phủ. Làng TNLN biên giới Ninh Điền được quy hoạch 18,72 ha phục vụ cho 100 hộ gia đình sinh sống và hơn 200 ha đất sản xuất.

Qua khảo sát cho thấy, đến nay đã có 41 hộ gia đình đang sinh sống tại làng, đã tiến hành sản xuất, chăn nuôi (trồng lúa, mì, chăn nuôi gia súc, gia cầm…) và làm dịch vụ (bán tạp hoá, cắt tóc…), bước đầu đã hình thành được khu dân cư tập trung.

Trạm y tế mới xây

Tuy nhiên, trong thực hiện cũng còn một số khó khăn, vướng mắc như: việc lựa chọn các hộ gia đình tham gia dự án còn hạn chế; số thanh niên trực tiếp tham gia sản xuất còn ít, đa số thuê mướn lao động để sản xuất trồng trọt trên phần đất được cấp, từ đó phát sinh lao động nhàn rỗi, chưa tận dụng được sức lao động tại chỗ; mặc dù cùng mức giá xây dựng với nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/QĐ-TTg (20 triệu đồng/căn nhà) nhưng chất lượng xây dựng các căn nhà tại làng còn thấp, một số hộ nhà bị dột, tường vách lung lay (!?); các công trình văn hoá, trường học, trạm y tế đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng nhưng đến nay chưa hoạt động do chưa có trang thiết bị và cán bộ phụ trách; việc thực hiện dự án chưa có sự thống nhất cao giữa chủ đầu tư dự án và chính quyền cơ sở…

Qua khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cho biết, dự án đã góp phần ổn định dân cư vùng biên giới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đoàn ghi nhận các kiến nghị và sẽ phản ánh với chủ đầu tư dự án một số vấn đề còn vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dự án hoàn thành đúng tiến độ.

NM

 

 


 
Liên kết hữu ích