BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khéo vận động nguồn lực, người nghèo được chăm lo tốt hơn

Cập nhật ngày: 31/12/2014 - 04:17

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Thường trực Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” năm 2014, với chỉ tiêu phấn đấu là 30 tỷ đồng; trong đó vận động “Quỹ Vì người nghèo” ở 3 cấp là 7 tỷ đồng, vận động các nguồn lực tham gia công tác an sinh xã hội là 23 tỷ đồng.

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết cổ truyền 2014.

Để phát huy và khai thác rộng rãi mọi nguồn lực, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban vận động “Ngày Vì người nghèo” của tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và quyết tâm nỗ lực thực hiện. Đối với MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Mặt trận tỉnh và Ban vận động “Ngày Vì người nghèo” tỉnh đã tổ chức triển khai cho hệ thống Mặt trận và Ban vận động các cấp trong tỉnh.

Song song đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiến hành vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; tổ chức kiểm tra nhắc nhở Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác thu chi, quản lý quỹ ở cấp mình và cấp cơ sở; tham gia với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tổ chức rà soát các hộ nghèo cần hỗ trợ nhà đại đoàn kết; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở Mặt trận cấp dưới chủ động vận động quỹ để chăm lo cho người nghèo.

Thông qua sự hoạt động tích cực của Mặt trận và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, từ ngày 1.1 đến 10.11.2014, toàn tỉnh đã vận động được gần 19 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 270,02% so với kế hoạch đề ra. Cụ thể là Ban vận động tỉnh đã vận động được trên 3,2 tỷ đồng, Ban vận động huyện, thành phố gần 3 tỷ đồng, Ban vận động xã, phường, thị trấn là trên 12 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền vận động được, MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã xây tặng được 546 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền khoảng 18,6 tỷ đồng, chưa kể trong quá trình xây dựng nhà, các hộ gia đình còn bỏ vào hàng ngàn ngày công, kể cả bỏ thêm tiền, cây, gỗ, tole để làm cho ngôi nhà thêm khang trang, rộng rãi.

Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh còn chi hơn 3 tỷ đồng để hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp lễ tết, tiếp tục hỗ trợ vốn cho nông dân nghèo các huyện, thành phố theo Đề án hỗ trợ nông dân nghèo 9 huyện, thành phố có vốn sản xuất, chăn nuôi...

Với nhiều nỗ lực, trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp vận động được trên 142,231 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động như tặng quà cho người nghèo nhân dịp tết cổ truyền; xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ở ấp, khu phố như làm đường giao thông nông thôn, kênh tưới, tiêu nội đồng; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

Ủng hộ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng sa, Trường sa”; trợ giúp cho các trường hợp đau ốm, bệnh hiểm nghèo, hiếu hỷ; trợ vốn cho hội viên nghèo; tặng quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng  chính sách và người nghèo trên địa bàn tỉnh...

Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên Mặt trận. Phát huy kết quả đạt được, năm 2015, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Vận động “Ngày Vì người nghèo” tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, triển khai rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư, tổ dân cư tự quản về mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng trong việc quan tâm, giúp đỡ người nghèo, tạo điều kiện để họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Chủ động phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về những gương điển hình, tiêu biểu trong chăm lo, giúp đỡ người nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội, xác định trọng tâm, trọng điểm và theo hướng giúp người nghèo “cần câu”, tiếp thêm sức động viên người nghèo, hộ nghèo tự phấn đấu vươn lên, từ đó Mặt trận sẽ chủ động phối hợp với các thành viên, các ngành, các địa phương để thực hiện tốt việc chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội ở cơ sở; trước mắt là chuẩn bị chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách năm 2015 sắp đến.

NGUYỄN NHIẾM