Khó thành lập tổ chức công đoàn ở các DN ngoài Nhà nước

Cập nhật ngày: 07/08/2011 - 12:06

(BTNO)- Ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) Tây Ninh cho biết, đến ngày 15.7.2011, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có 173 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 1.122,07 triệu USD. Trong đó đã có 130 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng số công nhân lao động ở các khu công nghiệp hiện có trên 35.000 lao động. Tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút lao động đã tác động trực tiếp đến quá trình phát triển tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở trong những năm qua.

Công nhân KCN Trảng Bàng trong giờ làm việc

Nhìn chung, trong ba năm qua, công tác phát triển công đoàn viên của Công đoàn các KCN luôn được phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các KCN Tây Ninh, nên việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở có bước phát triển tốt. Hằng tháng, Ban Thường vụ Công đoàn các KCN đều duy trì họp giao ban với các công đoàn cơ sở để phản ánh tình hình hoạt động để kịp thời khen thưởng cho các công đoàn cơ sở phát triển đoàn viên đạt chỉ tiêu.

Tuy nhiên, việc phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hầu hết đều là cán bộ kiêm nhiệm, mọi hoạt động chủ yếu chỉ tập trung ở chủ tịch công đoàn cơ sở. Công tác thống kê số lượng công đoàn viên luôn gặp khó khăn, nhất là ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên biến động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu, nhận thức về chính trị của công nhân lao động còn hạn chế. Một bộ phận công nhân lao động chưa hiểu mục đích, ý nghĩa vào tổ chức công đoàn để làm gì. Mặt khác một số chủ doanh nghiệp chưa tạo điều kiện cho công đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động thuyết phục người lao động vào tồ chức công đoàn.

Ngoài ra, việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động còn nhiều tồn tại, nhất là đối với khu vực ngoài Nhà nước. Một số doanh nghiệp vi phạm các quy định về trả lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Việc trích 1% kinh phí công đoàn chưa đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Chỉ có một số ít doanh nghiệp trích đúng, trích đủ 1% trên tổng quỹ tiền lương đoàn viên công đoàn. Còn lại nhiều doanh nghiệp chưa nộp. Nguyên nhân của tồn tại trên là do một số chủ doanh nghiệp luôn tìm cách né tránh, trì hoãn, không muốn thành lập công đoàn, vì khi thành lập công đoàn doanh nghiệp phải thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn. Chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn cơ sở chưa hợp lý, chưa kích thích, động viên người làm công tác công đoàn gắn bó với phong trào; chưa có cơ chế bảo vệ cho cán bộ công đoàn. Có nơi người lao động không dám tham gia Ban chấp hành công đoàn vì sợ bị trù dập, sa thải…

D.H