Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội 

Cập nhật ngày: 05/01/2017 - 08:46

BTNO - Ngày 4.1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Tây Ninh, tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, trong năm 2016 hoạt động KH&CN đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đưa KH&CN trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN tiếp tục được hoàn thiện, với tư tưởng xuyên suốt là lấy doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; ngành tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng kết quả nghiêm cứu KH&CN; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ áp dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp có mức gia tăng 1-2% so với năm 2015, góp phần vào sự tăng trưởng nông nghiệp...

Ngành cũng làm tốt nhiệm vụ giúp Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai Chính phủ điện tử, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Hoạt động KH&CN đã bám sát hơn và phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, chuyển dịch theo hướng nâng cao tính ứng dụng và hiệu quả. Đặc biệt, những năm gần đây các địa phương đã chú trọng ứng dụng tiến bộ KH&CN, xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực, trọng điểm, đặc sản của địa phương. Đồng thời xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm thúc đẩy triển khai tại các đại phương.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại Tây Ninh, trong năm qua, Sở KH&CN đã có nhiều đề tài, dự án KH&CN được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương. Các hoạt động nghiên cứu và phát triển bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phục vụ thiết thực vào sản xuất và đời sống ở từng vùng. Trong lĩnh vực trồng trọt- chăn nuôi, giống mới được đưa vào ứng dụng trong sản xuất, kết quả năng suất, chất lượng sản phẩm tăng cao, tạo được sự cạnh tranh trên thị trường nông sản.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tựu đạt được của ngành KH&CN, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng. Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương cần phải tạo được thể chế thông thoáng, kiến tạo lại nền hành chính, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, tránh tình trạng hành chính hóa trong lĩnh vực KH&CN; nghiên cứu KH&CN phải bám sát với đời sống thực tiễn và doanh nghiệp; khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng đầu tư KH&CN...

Châu Pha