BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối thi đua Văn hoá xã hội: Phấn đấu nâng cao chất lượng phong trào năm 2010

Cập nhật ngày: 17/03/2010 - 05:38

Va qua, khối thi đua Văn hoá- Xã hội (VHXH) tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2009 và đưa ra phương hướng thi đua năm 2010. Khối thi đua VHXH gồm các thành viên: Sở Y tế (Trưởng khối), Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở GD&ĐT, Đài PT-TH Tây Ninh, Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam và Ban quản lý Dự án Trung tâm tái hiện di tích lịch sử cách mạng miền Nam tại Bời Lời. Ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đã đến tham dự hội nghị tổng kết.

Các đơn vị thành viên khối VHXH ký kết giao ước thi đua năm 2010

Tại Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam tại Bời Lời, đại diện đơn vị trưởng khối, bác sĩ Nguyễn Văn Cường-PGĐ Sở Y tế đã báo cáo hoạt động thi đua của khối trong năm 2009. Theo báo cáo, trong năm 2009 vừa qua, các đơn vị thành viên trong khối đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, tổ chức cho cán bộ công chức của đơn vị học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua hoạt động phong trào thi đua của từng ngành trong khối, cán bộ công chức các đơn vị đã có sự nhận thức sâu sắc, tự liên hệ việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân, góp phần đưa phong trào thi đua chung của khối ngày càng phát triển… Hầu hết các đơn vị thành viên trong khối đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đăng ký thi đua trong năm.

Từ những kết quả đã đạt được, các thành viên trong khối VHXH đã đề nghị Chính phủ và UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Sở Y tế, bằng khen của UBND tỉnh cho Sở GD&ĐT và Sở Văn hoá-Thể thao và du lịch.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành trong khối tiếp tục ký kết giao ước thi đua năm 2010 và thống nhất bầu chọn đơn vị Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch làm Trưởng khối thi đua năm 2010.

YK