Khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh nguồn vốn “mồi” của Nhà nước, việc huy động sức dân và nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vô cùng quan trọng để Tây Ninh hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM.

Khơi thông nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Bài, ảnh: Phương Thuý

Thiết kế: Ngọc Trâm