Khối VH - XH: Tổng kết phong trào thi đua năm 2011

Cập nhật ngày: 17/02/2012 - 12:53

(BTNO)- Sáng 17.2, tại Hội trường Ban Quan lý Khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng và du lịch Núi Bà Đen đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2011 của khối Văn hoá - Xã hội (VH - XH). Tham dự, có ông Nguyễn Hữu Ngân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua tỉnh Tây Ninh và đại diện lãnh đạo của 7 đơn vị thuộc khối thi đua VH - XH, gồm Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở VHTT&DL, Đài PTTH Tây Ninh, Ban Quản lý các khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam và Ban Quản lý Dự án Trung tâm tái hiện di tích lịch sử Cách mạng miền Nam tại Bời Lời. Chủ trì hội nghị do lãnh đạo Sở LĐTB&XH (đơn vị Trưởng khối năm 2011).

Các đơn vị ký kết thi đua năm 2012

Báo cáo của khối VH-XH cho thấy, năm 2011, công tác thi đua khen thưởng đã được các đơn vị trong khối chú trọng thực hiện theo hướng đi sâu vào thực chất, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đưa công tác thi đua ngày càng đi vào nề nếp, để phong trào lan toả sâu rộng hơn. Các đơn vị đã bám sát các nội dung chỉ tiêu công tác thi đua và triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị; nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ cơ sở và trong hoạt động cơ quan, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể; tổ chức thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua phong trào thi đua, các đơn vị trong khối đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hỗ trợ nhau cùng thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị năm 2011. Trong đó, các đơn vị có thành tích nổi bật, được hội nghị đề nghị tặng thưởng là: Sở VHTT&DL – đơn vị Nhất khối, đề nghị trao tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh và của Chính phủ; tiếp đến là các đơn vị: Ban Quản lý các khu di lích lịch sử Cách mạng miền Nam và Đài PTTH tỉnh được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua rộng khắp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối. Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2012 với sự quyết tâm cao, đồng thời thống nhất chuyển giao nhiệm vụ Trưởng khối luân phiên cho đơn vị Đài PTTH tỉnh.

YK