Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không cắt giảm nội dung chính khóa để dạy thêm

Cập nhật ngày: 23/05/2012 - 05:34

Ông Vũ Đình Chuẩn – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư mới quy định các quy tắc dạy thêm học thêm như hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, ông Vũ Đình Chuẩn – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, so với quy định trước đây, Thông tư mới quy định rõ việc không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

Ngoài ra, không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh...

Không dạy thêm học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày

Ông Vũ Đình Chuẩn cho biết, học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày; học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống là những trường hợp không được dạy thêm.

Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Công khai giấy phép dạy thêm, tiền học thêm

Ảnh minh họa

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định, đối với tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải cam kết với UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; thời khóa biểu dạy thêm, học thêm; mức thu tiền học thêm... phải được công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh, huyện, đến xã; các cấp quản lý giáo dục từ sở, phòng Giáo dục và Đào tạo đến các cơ sở giáo dục; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và của người dạy thêm.

Ông Vũ Đình Chuẩn lưu ý, quy định trên được áp dụng đối với việc dạy thêm, học thêm có thu tiền. Việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh, không coi là dạy thêm, học thêm.

Theo Chinhphu.vn