BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không chấp nhận tình trạng cất nhà trái phép trên đất lâm nghiệp

Cập nhật ngày: 20/03/2014 - 10:37

Một số nhà cất trái phép trên đất lâm nghiệp nhưng đã sống tập trung ổn định- ảnh ST.

Cũng theo đề án trên, Tây Ninh sẽ tiến hành bố trí ổn định tại chỗ hơn 544 hộ nằm trên địa bàn Ban Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, thuộc địa bàn 3 xã Tân Thành (336 hộ), Tân Hoà (172 hộ) và Suối Dây (36 hộ) của huyện Tân Châu, đồng thời tiến hành di dời ra khỏi đất lâm nghiệp 560 hộ- trong đó có 79 hộ tự di dời.

Huyện Tân Biên có tổng số hộ di dời là 158. Trong đó, số hộ có điều kiện tự di dời là 28. Riêng 130 hộ còn lại sẽ được bố trí ở cụm dân cư số 1, ấp Hoà Đông B, xã Hoà Hiệp; cụm dân cư số 2- khu vực đường ranh giới nông lâm ấp Tân Đông, xã Tân Lập, cụm dân cư số 3- khu vực ngã ba Xe Cháy, ấp Tân Đông, xã Tân Lập.

Huyện Tân Châu có tổng số hộ phải di dời là 368, gồm 32 hộ tự di dời và 336 hộ được hỗ trợ di dời, bố trí tại 8 cụm dân cư: cụm 4 (ấp Suối Bà Chiêm), cụm 5 (ấp Cây Cầy), cụm 6 (ấp Cây Khế) xã Tân Hoà; cụm 7 (ấp 5), cụm 8 (ấp 6) xã Suối Dây; cụm 9 (ấp Tân Hiệp, ấp Tân Hoà), cụm 10 (ấp Tân Đông), cụm 11 (khu tái định cư ấp Đồng Kèn 2) xã Tân Thành.

Huyện Dương Minh Châu có 34 hộ phải di dời, trừ 19 hộ có điều kiện tự di dời, còn lại 15 hộ được hỗ trợ, bố trí tại cụm dân cư số 12, ấp An Phước, xã Phước Ninh.

Tổng kinh phí thực hiện đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là hơn 22,7 tỷ đồng (ngân sách địa phương chiếm hơn 11,4 tỷ, còn lại là ngân sách Trung ương).

Việc di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp nhằm ổn định chỗ ở, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông hộ, chuyển đổi ngành nghề cho các hộ sống rải rác trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm hại đất rừng làm nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, bảo vệ rừng của các cơ quan chức năng.

Theo chủ trương, trong năm 2014 tập trung giải quyết dứt điểm các hộ dân cất nhà trái phép trên đất lâm nghiệp ở rừng đặc dụng, các hộ sống tập trung ở khu rừng phòng hộ như: khu vực cầu Sài Gòn 2, khu vực ấp Cây Khế, xã Tân Hoà, một số hộ sống rải rác ở xã Tân Thành, Suối Dây…

Hải Nam