Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không dùng bài kiểm tra định kỳ để xếp loại học sinh Tiểu học

Cập nhật ngày: 26/12/2014 - 10:59

Bộ GD-ĐT chỉ đạo các Sở GD-ĐT thực hiện đánh giá định kỳ đối với học sinh cấp Tiểu học tới các Sở GD-ĐT. Việc đánh giá định kỳ này được thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT đã ban hành ngày 28-8-2014.

Một trong những nội dung quan trọng của Thông tư nhấn mạnh đến việc kiểm tra định kỳ cho học sinh cấp Tiểu học được tổ chức theo thời khóa biểu vào buổi học chính khoá, không gây áp lực, lo lắng, băn khoăn cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Ảnh minh họa.
 

Sở GD-ĐT các địa phương cần tuyên truyền, giải thích để giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu và nhận thức đúng về việc kiểm tra định kỳ: Bài kiểm tra định kỳ được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, góp ý những hạn chế của học sinh và được chấm điểm.

Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để xếp loại học sinh hay để so sánh học sinh này với học sinh khác mà chủ yếu để giáo viên, cha mẹ học sinh kiểm chứng lại việc nhận xét, đánh giá thường xuyên quá trình học tập của học sinh trong học kì, trong năm.

Nếu kết quả bài kiểm tra định kỳ chưa phù hợp với các nhận xét, đánh giá thường xuyên, giáo viên cần xem xét, tìm hiểu nguyên nhân để có thể điều chỉnh cách dạy, cách hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; có thể cho học sinh làm lại bài kiểm tra khác để xác định lại thực chất năng lực học sinh hay hiệu quả của các giải pháp giáo dục đã được áp dụng. Mục đích cuối cùng vẫn là vì sự tiến bộ của học sinh, nhằm giúp học sinh học được và học tốt.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các trường Tiểu học ở địa phương tiếp tục đổi mới công tác quản lý, giảm các thủ tục, hồ sơ hành chính, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn để tạo điều kiện cho giáo viên tập trung vào công việc chuyên môn, tiếp tục quen dần với việc đổi mới, chia sẻ cách nhận xét, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện.

Để rút kinh nghiệm cho việc ra đề và hướng dẫn kiểm tra định kì vào cuối năm học 2014 - 2015 và những năm học tiếp theo, Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT chọn 5 đề kiểm tra định kì học kì I/1 môn học của 5 trường Tiểu học ở địa phương, gửi về Bộ GD-ĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học) trong tháng 1-2015.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28-8-2014 Quy định đánh giá học sinh Tiểu học đã nhận được sự đồng tình của hầu hết giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân dân. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học về cơ bản đã hiểu và triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc đánh giá học sinh tiểu học, tạo sự chuyển biến trong cách dạy, cách học, góp phần giảm áp lực học tập đối với học sinh./.

Nguồn VOV