Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Không kinh doanh, phát tán tôm càng đỏ ra môi trường tự nhiên 

Cập nhật ngày: 21/05/2019 - 18:52

BTNO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn số 3438 gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ ở Việt Nam.

Theo Bộ NNN&PTNT, qua các phương tiện thông tin đại chúng đã ghi nhận được trong thời gian gần đây, tại một số địa phương có tình trạng đưa tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) vào mua bán, tiêu thụ, làm thực phẩm.

Tôm càng đỏ được xác định là loài ngoại lai xâm hại, là mối đe dọa cho sản xuất nông nghiệp.

Loại tôm càng đỏ có đặc điểm nhận dạng với hai càng màu đỏ, thân màu đất, có 10 chân và có thể đi tiến đi lùi. Loài tôm này có nguồn gốc ngoại lai, ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang, hoạt động về đêm, có sức sống chịu và thích nghi cao. Tôm càng đỏ không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại.

Việc kinh doanh, tiêu thụ loài này là vi phạm quy định về đa dạng sinh học và thủy sản. Các địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; thực hiện khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt khi phát hiện có tôm càng đỏ phát tán ra môi trường tự nhiên.

Người dân lưu ý không nuôi, buôn bán, tiêu thụ hoặc phát tán tôm hùm đất ra môi trường tự nhiên. Đây là loại nguy hại, chúng có nguy cơ phá hoại hệ thống kênh mương, phá hoại hệ sinh thái bản địa.

Mạnh Nhân