BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không lo thiếu nước tưới trong mùa khô

Cập nhật ngày: 27/04/2013 - 05:40

Nước tưới đưa từ hồ Dầu Tiếng ra kênh Đông

(BTNO)- “Dù có khô hạn kéo dài một, hai tháng nữa thì hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà vẫn cung cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp”, ông Bùi Xuân Đại- Phó giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà cho biết.

Hiện nay, mực nước hồ Dầu Tiếng đang ở cao trình 20,37m, tương ứng với 849 triệu m3 nước. So với cùng thời điểm năm 2012, cao trình mực nước tích được trong hồ năm nay thấp hơn gần 1m.

Do luôn được “chi viện” nước từ hồ Phước Hoà sang với lưu lượng 50m3/giây trong hơn 2 tháng qua nên hồ Dầu Tiếng bảo đảm khả năng cung ứng nước tưới trong mùa khô năm nay. “Đầu mùa khô này, chúng tôi đã tính đến khả năng cung cấp nước tưới luân phiên cho các hệ thống kênh chính vào tháng 5. Tuy nhiên, hiện do nước hồ còn dồi dào nên chưa phải áp dụng phương án  này”, ông Đại nói.

HOÀNG THI