BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không luân chuyển đối với công chức quản lý còn thời gian công tác ít hơn 10 năm 

Cập nhật ngày: 22/05/2024 - 19:15

Điều 56 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tiểu chuẩn, điều kiện luân chuyển đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, Điều 56 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển

1. Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

2. Trong quy hoạch, có năng lực và triển vọng phát triển; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Về cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể của chức vụ luân chuyển đến.

4. Điều kiện về độ tuổi:

a) Còn thời gian công tác ít nhất hai nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển;

b) Riêng công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển để thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và để thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ thời gian công tác ít nhất một nhiệm kỳ.

5. Có đủ sức khoẻ công tác.

Như vậy, theo Điểm a Khoản 4 Điều 56 Nghị định 138/2020/NĐ-CP được trích dẫn, đối với điều kiện về độ tuổi, cán bộ luân chuyển phải đảm bảo còn thời gian công tác ít nhất hai nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển.

Do vậy, sẽ không thực hiện luân chuyển đối với công chức lãnh đạo, quản lý có thời gian công tác ít hơn 10 năm.

Nguồn laodong.vn