Kinh tế   Kinh tế

Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tây Ninh:

Không ràng buộc khách hàng chọn một số dịch vụ phụ từ ngân hàng 

Cập nhật ngày: 06/09/2018 - 20:27

BTNO - Cách nay khoảng hai tháng, Báo Tây Ninh có bài phản ánh kiến nghị của cử tri về việc yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, huyện thực hiện đúng chức năng của mình, không vận động, thuyết phục người đi vay tiền ngân hàng phải mua bảo hiểm hợp đồng vay, bảo hiểm xe máy, mở tài khoản, nộp tiền điện qua ngân hàng...

Theo cử tri, mặc dù cán bộ ngân hàng nói rằng vận động người vay tham gia, người đi vay tự thỏa thuận, nhưng thực tế người vay không thể từ chối.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tây Ninh- Ảnh minh hoạ.

Vấn đề trên, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời: về bảo hiểm hợp đồng vay, đây là bảo hiểm bảo an tín dụng (Công ty Cổ phần Bảo hiểm ABIC trực thuộc Ngân hàng NN&PTNT), là bảo hiểm đối với người vay vốn, đã được Ngân hàng Nông nghiệp triển khai thực hiện hơn 10 năm, trên tinh thần vận động khách hàng tham gia tự nguyện.

Khi khách hàng gặp rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc qua đời thì Công ty bảo hiểm sẽ thay mặt người vay trả cho ngân hàng số tiền tương ứng với khoản dư nợ tham gia bảo hiểm.

Về bảo hiểm trách nhiệm dân sự mô tô, xe máy, đây là bảo hiểm bắt buộc đối với các phương tiện xe cơ giới theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16.2.2016 của Bộ Tài chính, quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Về mở tài khoản, thanh toán tiền điện qua ngân hàng, đây là chủ trương của Đảng và Nhà nước về sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, như trả lương qua tài khoản, thu tiền điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp qua ngân hàng (Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22.11.2012 và Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 1.7.2016 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt).

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Công ty Điện lực, Công ty cấp nước đang khuyến khích nhân dân thực hiện trả tiền dịch vụ qua tài khoản ngân hàng, các đơn vị này không trực tiếp thu tiền mặt nữa.

Như vậy, những kiến nghị của cử tri liên quan đến một số dịch vụ mà Ngân hàng NN&PTNT triển khai mang tính khuyến khích, vận động khách hàng tham gia, không ép buộc, không ràng buộc với việc cho vay. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số cán bộ tín dụng thực hiện không đúng nên gây bức xúc cho cử tri.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Tây Ninh giải thích rõ ràng hơn cho khách hàng vay, nhất là tính tự nguyện, không bắt buộc, không ràng buộc với khoản vay; khách hàng tự lựa chọn đơn vị để mua bảo hiểm, mở tài khoản thanh toán... hoặc không tham gia.

Bảo Tâm