Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Câu chuyện pháp luật

Không thực hiện cam kết, người lao động có thể bồi thường

Cập nhật ngày: 08/04/2018 - 08:22

BTN - Trong thời gian làm việc ở phòng mổ, ông Hậu đã được công ty tạo điều kiện đào tạo trở thành kỹ thuật viên gây mê. Khi ông Hậu có đơn xin nghỉ việc trước thời gian cam kết, công ty yêu cầu ông Hậu phải bồi thường chi phí đào tạo. Theo ông Hiếu, để đào tạo một điều dưỡng trở thành một kỹ thuật viên gây mê, công ty phải mất chi phí.

Ông Nguyễn Tô Phúc Hậu (sinh năm 1992) là nhân viên phòng mổ tại Công ty TNHH Bệnh viện Ða khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng (Bệnh viện Lê Ngọc Tùng) từ tháng 8.2016 đến tháng 3.2018. Cuối tháng 2.2018, ông Hậu làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động với lý do đang đi học đại học để nâng cao trình độ chuyên môn.

Ông Hậu cho biết, sau khi ông có đơn xin nghỉ việc, ngày 21.3.2018, Bệnh viện Lê Ngọc Tùng ra quyết định giải quyết cho ông Hậu thôi việc. Kèm theo quyết định, bệnh viện gửi thông báo yêu cầu ông Hậu bồi thường chi phí đào tạo với số tiền 30 triệu đồng, thời gian bồi thường chậm nhất là ngày 15.4.2018.

Ông Hậu cho biết, hiện nay, Bệnh viện Lê Ngọc Tùng còn giữ các văn bằng, chứng chỉ của ông như bằng trung cấp điều dưỡng, chứng chỉ gây mê... Cho rằng Bệnh viện Lê Ngọc Tùng chấm dứt hợp đồng lao động nhưng yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo như nêu trên là chưa đúng quy định nên ông Hậu gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết.

Ông Ðỗ Trọng Hiếu- Giám đốc Bệnh viện Lê Ngọc Tùng cho biết, trước đây, công ty ký hợp đồng lao động với ông Hậu với công việc là làm điều dưỡng. Trong quá trình làm việc, công ty chuyển ông Hậu đến làm việc ở phòng mổ.

Tuy nhiên, do vị trí làm việc ở phòng mổ cần phải được đào tạo thêm nghiệp vụ nên công ty có ra điều kiện, nếu chấp nhận vào làm việc ở vị trí trên, ông Hậu phải làm cam kết phục vụ lâu dài ít nhất là 3 năm. Ông Hậu đã đồng ý, tự nguyện nộp bằng cấp, chứng chỉ cho công ty.

Trong thời gian làm việc ở phòng mổ, ông Hậu đã được công ty tạo điều kiện đào tạo trở thành kỹ thuật viên gây mê. Khi ông Hậu có đơn xin nghỉ việc trước thời gian cam kết, công ty yêu cầu ông Hậu phải bồi thường chi phí đào tạo. Theo ông Hiếu, để đào tạo một điều dưỡng trở thành một kỹ thuật viên gây mê, công ty phải mất chi phí.

Nếu lúc đầu ông Hậu không tự nguyện viết đơn cam kết phục vụ lâu dài, công ty đã không đào tạo ông trở thành kỹ thuật viên gây mê. Việc yêu cầu người lao động tự nguyện cam kết phục vụ lâu dài khi công ty có chủ trương đào tạo nhằm ràng buộc người lao động có trách nhiệm làm việc cho công ty sau khi được đào tạo. Hiện nay, công ty rất cần nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật.

Ông Hiếu cho biết thêm, sau khi nhận quyết định thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động và thông báo yêu cầu trả chi phí đào tạo, ông Hậu chưa có đơn khiếu nại gửi đến công ty. Vì vậy, ông Hiếu đề nghị ông Hậu liên hệ công ty để có hướng giải quyết.

THIÊN TÂM