BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng:

Không tiếp tục trồng rừng xen cây cao su

Cập nhật ngày: 20/10/2014 - 09:46

Đánh giá về công tác giao khoán trồng rừng theo mô hình này (DCS1), ông Lê Minh Thuần- Giám đốc Ban quản lý dự án khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng cho biết, qua theo dõi nhiều năm, những diện tích trồng rừng theo mô hình có xen cây cao su là cây phụ trợ, đa số cây trồng chính (sao, dầu) đều chậm phát triển, thậm chí có một số bị chết do các hộ nhận khoán dùng nhiều biện pháp để hạn chế sự tăng trưởng của cây rừng để cho cây cao su phát triển nhanh.

Ông Tạ Châu Lâm- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu thì cho rằng, chính các hộ hợp đồng nhận khoán trồng rừng đã trực tiếp tác động bằng cách khoanh vỏ, chặt cành nhánh, cày phá bộ rễ, chặt cụt ngọn làm cho cây rừng bị chết hoặc chậm phát triển để chừa khoảng trống cho cây cao su phát triển; hoặc để kéo dài thời gian trồng xen cây nông nghiệp (cây mì) mà không quan tâm đến việc phát triển của cây rừng.

Từ đó cho thấy, nhiều năm qua Nhà nước tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền của cho công tác trồng, chăm sóc rừng phòng hộ Dầu Tiếng (kể cả các dự án khác), nhưng phần lớn diện tích cho người dân nhận khoán trồng rừng theo mô hình xen cây cao su đã hơn 10 năm nay vẫn chưa thành rừng. Trong khi đó, các hộ nhận khoán vi phạm hợp đồng đều không bị xử lý kiên quyết, nên không ngăn chặn được tình trạng vi phạm, rừng vẫn tiếp tục bị phá.

Hơn nữa, việc không tiếp tục duy trì mô hình trồng rừng xen cây cao su là phù hợp quy định của pháp luật, bởi vì cho đến nay không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định trồng cây cao su trên đất rừng phòng hộ xung yếu; đồng thời sẽ ngăn chặn được tình trạng người dân tìm mọi cách để phá rừng, làm rừng xuống cấp để được hợp đồng trồng lại rừng có xen cây cao su.

Theo quy hoạch, khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng có tổng diện tích 33.050 ha, trong đó có gần 6.000 ha rừng trồng với hình thức khoán cho trên 1.000 hộ cá nhân trồng với nhiều mô hình, trong đó đa số là theo mô hình sao - dầu - cao su.

Lê Đức Hoảnh