Không tính đóng BHXH thời gian tại ngũ hưởng sinh hoạt phí 

Cập nhật ngày: 02/09/2018 - 22:23

Từ ngày 1/1/1995 trở đi, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thuộc diện hưởng sinh hoạt phí, bản thân không phải đóng BHXH thì thời gian này không được tính là thời gian công tác có tham gia BHXH.

Ông Nguyễn Văn Đông (Bắc Ninh) đi nghĩa vụ quân sự từ tháng 3/1996, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Tháng 11/1997, ông xuất ngũ. Tháng 12/1997, ông vào làm việc tại Xí nghiệp Hóa chất Mỏ Quảng Ninh thuộc Tổng Công ty Hóa chất Mỏ Vinacomin, đóng BHXH đến nay. Ông Đông chưa được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi xuất ngũ.

Tại tờ khai BHXH tính đến ngày 30/9/1998 có ghi nhận thời gian ông Đông đi nghĩa vụ quân sự là thời gian tham gia BHXH, tờ khai có chữ ký và dấu của Giám đốc Xí nghiệp, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, trong sổ BHXH của ông Đông lại không tính thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Ông đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 3, Chương I, Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân, ban hành kèm theo Nghị định số 45-CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ hướng dẫn và quy định như sau: "Đối với quân nhân, công an nhân dân thuộc diện hưởng sinh hoạt phí (bản thân không phải đóng BHXH) và được hưởng hai chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp và chế độ tử tuất".

Tại Điểm 2 Công văn số 993/BHXH/CĐCS ngày 26/4/2002 của BHXH Việt Nam về tính thời gian công tác hưởng BHXH đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội sau 15/12/1993 quy định: "Kể từ ngày 1/1/1995 trở đi theo quy định tại Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân, ban hành kèm theo Nghị định số 45-CP ngày 15/7/1995, đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ hưởng sinh hoạt phí bản thân không phải đóng BHXH. Do vậy thời gian phục vụ tại ngũ không được tính để hưởng BHXH".

Đối chiếu với các quy định trên, thì từ tháng 3/1996 đến tháng 11/1997 ông là hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thuộc diện hưởng sinh hoạt phí không phải đóng BHXH, thời gian này không được tính là thời gian công tác có tham gia đóng BHXH để tính hưởng chế độ BHXH.

Nguồn Chinhphu