Xã hội   Giáo dục

Không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh 

Cập nhật ngày: 02/05/2020 - 00:11

BTN - Lãnh đạo các đơn vị, trường học tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố điều chỉnh quy định tiêu chuẩn danh hiệu thi đua các cấp, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, năm học 2019-2020 cho phù hợp.

Học sinh mô hình trường học mới (VNEN) sẽ được đánh giá, xếp loại với học sinh theo chương trình chính thống, đại trà.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 có nhiều điều chỉnh về thời điểm kết thúc năm học và nhiều nội dung liên quan đến chuyên môn, phong trào. Ngày 28.4, Sở GD-ĐT ban hành kế hoạch điều chỉnh để các cơ sở giáo dục thực hiện.

Theo tinh thần đó, các trường thực hiện nội dung dạy học còn lại của năm học này từ ngày 4.5 đến ngày 11.7, tổng cộng 10 tuần dạy học, kể cả thời gian kiểm tra học kỳ 2.

Căn cứ vào việc tổ chức dạy học qua mạng trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19, trường học điều chỉnh kế hoạch theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức mới đã dạy học qua internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Thống kê số tiết đã dạy từng môn, từng khối lớp trên internet, lên kế hoạch ôn tập kiến thức đã học cho học sinh. Các đơn vị thống kê cụ thể số tiết học và bảo đảm tất cả học sinh đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng trước khi thực hiện các nội dung dạy học tiếp theo.

Từ đó cụ thể hoá việc tinh giản nội dung, giảm thời lượng giảng dạy trong phân phối chương trình của từng môn học, sắp xếp thời gian phù hợp với nội dung dạy học, bảo đảm kết thúc năm học đúng thời gian nêu trên. Đối với các môn học không tổ chức dạy qua internet trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19, các đơn vị tăng thời lượng học tập nhưng cần sắp xếp thời khoá biểu hợp lý, tránh việc quá tải đối với học sinh.

Các đơn vị, trường học không tổ chức dạy bồi dưỡng, tăng tiết, dạy thêm - học thêm trong nhà trường (ngoại trừ khối 9 và 12), tập trung dạy học chính khoá để hoàn thành kế hoạch năm học hiệu quả nhất.

Đối với việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GD-ĐT đã quyết định không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như các năm trước, thay vào đó là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết quả thi được lấy để xét tốt nghiệp THPT và có thể dùng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thời gian thi tốt nghiệp THPT dự kiến từ 8-11.8.2020. Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị trường học, trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, các trường THPT xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường theo hướng tinh giản để tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học, tạo điều kiện thuận lợi, động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Ưu tiên sắp xếp thời gian thuận lợi, tăng cường giảng dạy, ôn tập để bảo đảm đủ kiến thức, kỹ năng, giúp học sinh tự tin trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu, phân tích, đánh giá, điều chỉnh nguồn tài liệu ôn tập, định hướng phương pháp ôn tập kiến thức phù hợp cho học sinh, bám sát vào nội dung chương trình giáo dục đã được tinh giản.

Liên quan việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới cấp THCS, các trường chuyển đổi xếp loại học sinh mô hình trường học mới sang xếp loại theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12.12.2011 của Bộ GD-ĐT, nhằm phục vụ cho việc xét tốt nghiệp THCS và tham gia tuyển sinh vào lớp 10.

Nhà trường phải bảo đảm hoàn thành việc chuyển đổi trước khi kết thúc năm học 2019-2020 và theo thời gian xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Về kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020, đối với số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và kiểm tra định kỳ, giảm 1/3 số đầu điểm. Cụ thể, đối với kiểm tra thường xuyên, môn học có 1 tiết trở xuống/tuần có ít nhất 1 đầu điểm; môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần ít nhất 2 đầu điểm; môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần ít nhất 3 đầu điểm. Đối với kiểm tra định kỳ, môn học có 2 tiết trở xuống/tuần ít nhất 1 đầu điểm, môn học có trên 2 tiết/tuần ít nhất 2 đầu điểm.

Đối với hoạt động giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và hoạt động giáo dục khác, các đơn vị chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp với thực tế.

Việc tổ chức hội giảng vòng tỉnh THCS, GDTX, hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong học kỳ II năm học 2019-2020, Sở GD-ĐT không tổ chức hội  thi giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh cấp THCS và GDTX.

Lãnh đạo các đơn vị, trường học tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố điều chỉnh quy định tiêu chuẩn danh hiệu thi đua các cấp, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên  (nếu có nội dung hội giảng) năm học 2019-2020 cho phù hợp. Thời gian tổ chức hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020 được dời sang học kì I năm học 2020-2021.

Việt Đông