BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khu công nghiệp và dịch vụ Bourbon -An Hoà: Việc bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh chóng

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 10:13

Kiểm tra hồ sơ thủ tục về đất đai trong vùng quy hoạch Khu Công nghiệp và dịch vụ Bourbon An Hoà

Ông Nguyễn Xuân Mai, Giám đốc phát triển dự án I, Công ty Cổ phần Bourbon -An Hoà cho biết, nằm trong vùng quy hoạch Khu Công nghiệp và dịch vụ (KCN & DV) Bourbon -An Hoà (thuộc địa bàn xã An Hoà- Trảng Bàng) có 1.411 hộ dân có ruộng đất thuộc diện được bồi thường giải toả, với tổng diện tích ruộng đất phải bồi thường 1.020 ha, tổng số tiền bồi thường theo dự toán là 600 tỷ đồng. Sau 4 tháng thực hiện chi trả đền bù, đến nay (6.5.2009) đã có 1.124 hộ dân nhận tiền đền bù, với diện tích khoảng 800 ha và số tiền đền bù 423 tỷ đồng. Đối với số hộ và diện tích đất đai còn lại, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện Trảng Bàng và Công ty Cổ phần Bourbon -An Hoà đang tiếp tục lập hồ sơ chi trả.

Nhìn chung công tác BTGPMT KCN &DV Bourbon -An Hoà được tiến hành nhanh chóng. Đại diện Công ty cho biết, việc chi trả tiền đền bù được tiến hành nhanh chóng là nhờ các cấp lãnh đạo từ tỉnh, đến huyện, xã hết sức quan tâm. Cụ thể là chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền vận động trong nhân dân về việc cần thiết phải thành lập khu công nghiệp; đồng thời phân công cán bộ địa chính từ huyện đến xã, trực tiếp phối hợp với cán bộ, nhân viên Công ty trong việc lập hồ sơ chi trả bồi thường. Việc thành lập khu công nghiệp ở đây còn được sự đồng thuận của nhân dân. Giá cả đền bù, các chính sách về di dời, tái định cư, ổn định cuộc sống… đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND tỉnh, Công ty cùng với Ban BTGPMB huyện thống nhất soạn thảo mẫu “Bản đề nghị về việc kiểm kê tài sản và nhận tiền đền bù hỗ trợ và tái định cư” và “Bản thoả thuận về bố trí tái định cư” gửi đến các hộ dân có nhà đất trong khu quy hoạch, để nhân dân dựa theo đó lập bản đề nghị và bản thoả thuận gửi lại cho Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Ban BTGPMB huyện. Đồng thời niêm yết công khai thủ tục tiếp nhận-kiểm kê-chi trả bồi thường; quy trình tiếp nhận-kiểm kê-chi trả bồi thường và các loại văn bản có liên quan đến việc chi trả bồi thường cho nhân dân biết. Về quy trình chi trả bồi thường gồm có 5 bước: -tiếp nhận đơn của các hộ dân; tập hợp danh sách đề nghị; tập hợp các thủ tục giấy tờ có liên quan (bộ phận bồi thường -giải toả thực hiện) –tiến hành kiểm kê tài sản theo danh sách các hộ đề nghị; tập hợp danh sách các hộ đã kiểm kê (Tổ kiểm kê thực hiện)- kiểm tra xác định tính chính xác về số liệu đất đai của các hộ; xử lý các thủ tục cần thiết liên quan đến đất đai của từng hộ (Phòng Tài nguyên -Môi trường và Địa chính xã thực hiện)- tính toán tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ cho từng hộ; kiểm tra, giám sát tính chính xác về tổng giá trị bồi thường của từng hộ (Ban BTGPMB huyện và chủ đầu tư thực hiện)- Lập danh sách hồ sơ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; kiểm tra hồ sơ chi trả; lập thủ tục trả; phối hợp với Ngân hàng chi trả.

Ông Nguyễn Xuân Mai cho biết thêm, hiện nay vẫn còn một số hộ chưa nhận tiền chi trả bồi thường là do trong quá trình chi trả có “vướng” một số trường hợp ruộng đất đã sang nhượng nhưng chưa

Ruộng cặp tỉnh lộ nằm trong khu quy hoạch Khu Công nghiệp và dịch vụ Bourbon An Hoà đã thực hiện bồi thường giải toả xong

chuyển quyền sử dụng đất (chưa sang tên) và đất đai (chủ yếu là đất ở) ông bà, cha mẹ, thân nhân chia cho cháu, con, người thân nhưng không làm giấy tờ. Đối với những trường hợp ruộng đất đã sang nhượng, nhưng chưa chuyển tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trước đây (khi chưa biết mức thuế sang nhượng) để chi trả tiền bồi thường cho các trường hợp này được nhanh chóng, kịp thời, Công ty và Ban BTGPMB huyện xin ý kiến cấp trên và thoả thuận với chủ ruộng đất là tạm giữ lại 10% tiền bồi thường để làm nghĩa vụ tài chính (đóng thuế). Đối với các hộ được cho đất, chia đất, nhưng không có giấy chứng nhận, huyện đã thành lập tổ công tác để điều tra xác minh từng trường hợp để giải quyết.

Được biết về chính sách khu tái định cư, đối với những hộ dân có ruộng đất trong vùng quy hoạch được mua lại nền nhà với hai mức giá khác nhau: Đối với những hộ trong diện giải toả đất ở (chủ yếu bà con ấp An Thới) được mua lại một nền nhà (90m2), với giá 10.800.000 đồng/nền (bằng với giá tiền Công ty bồi thường cho dân là 120.000 đồng/m2, không tính tiền đầu tư cơ sở hạ tầng); đối với những hộ trong diện giải toả đất nông nghiệp thì được mua một nền nhà (90m2) với giá 93,6 triệu đồng (bằng tiền bồi thường ruộng cho dân là 40.000 đồng/m2, cộng với tiền đầu tư cơ sở hạ tầng. Dự kiến trong tháng 5.2009, Công ty Cổ phần Bourbon -An Hoà tiến hành san lấp mặt bằng khu tái định cư.

D.H


Liên kết hữu ích