Khu di tích Căn cứ Suối Môn: Nâng cấp mở rộng đường giao thông

Những năm trước, đường vào Khu di tích Căn cứ Suối Môn là đường đất nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Gần đây, đường vào khu di tích kháng chiến này đã được nâng cấp mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham quan, du lịch về nguồn.

Khu di tích Căn cứ Suối Môn: Nâng cấp mở rộng đường giao thông

Bài, ảnh: Đại Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm