Khu Kinh tế cửa khẩu Xa Mát: Hơn 67 tỷ đồng xây dựng khu tái định cư

Cập nhật ngày: 08/01/2010 - 06:13

Khu KTCK Xa Mát đang phát triển

Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Xa Mát được thành lập theo Quyết định số 186/2003/QĐ-TTg ngày 11.9.2003 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích quy hoạch chung hơn 34.000 ha. Trong đó, khu đô thị cửa khẩu được quy hoạch với diện tích 728 ha. Qua nhiều khó khăn trong việc bồi thường giải toả, đến giữa năm 2009 diện tích đất Khu hành chính trong khu đô thị cửa khẩu cơ bản đã bồi thường xong và đang tiến hành xây dựng các khối nhà làm việc. Bước sang năm 2010, Ban quản ký Khu KTCK Xa Mát khẩn trương chuẩn bị triển khai dự án xây dựng khu tái định cư.

Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát chia thành 3 khu chính là Khu A, Khu B và Khu C. Khu tái định cư được quy hoạch cạnh khu hành chính nằm trong Khu A. Theo Ban quản lý Khu KTCK Xa Mát, dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đã được lập và trình UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2009. Đầu tháng 5.2009, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và giao cho Ban quản lý làm chủ đầu tư. Khu tái định cư được quy hoạch trên diện tích 10,21 ha với 373 lô nền nhà, trong đó gồm 213 căn nhà liên phố và 160 căn nhà liên kế vườn, quy mô dân số 2.000 người. Hệ thống đường giao thông nội bộ của khu tái định cư được thiết kế theo quy hoạch lưới đường hình bàn cờ để tạo thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp nhà cửa, công trình. Đường sá được thiết kế gồm loại đường cấp 3 (lộ giới 17 mét) và cấp 4 (lộ giới 15 mét) mặt đường thảm bê tông nhựa; bên cạnh đó còn có hệ thống cấp thoát nước- cả nước mưa và nước thải, cùng hệ thống điện chiếu sáng, công viên cây xanh…

Dự toán ban đầu xây dựng khu tái định cư Khu KTCK Xa Mát là hơn 53 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp chiếm hơn 35 tỷ đồng. Riêng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng ban đầu được dự toán là 6,44 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi khảo sát và tham khảo ý kiến các hộ dân, phương án bồi thường được điều chỉnh lại theo hướng tăng thêm chi phí hỗ trợ. Cuối tháng 12 năm 2009, UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu tái định cư Khu KTCK Xa Mát. Theo phương án đền bù đã được điều chỉnh, đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và trồng cây lâu năm ven quốc lộ 22B tính từ mốc lộ giới quy hoạch vào sâu 50 mét và từ mốc lộ giới quy hoạch ra mép đường hiện hữu thuộc xã loại II vị trí 1 có tổng giá bồi thường và hỗ trợ là 282.500 đồng/m2. Còn đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và trồng cây lâu năm thuộc vị trí 2 từ 50 mét vào thì giá bồi thường và hỗ trợ là 40.000 đồng/m2. Riêng về hoa màu, cây trái thì bồi thường theo quyết định 1079/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo mức giá bồi thường và hỗ trợ này, khu vực đất từ mốc lộ giới quốc lộ 22B vào 50 mét được bồi thường đến 2,8 tỷ đồng/ha, còn từ 50 mét vào được bồi thường 400 triệu đồng/ha. Giá bồi thường này tương đương giá bồi thường để giải toả khu hành chính trước đây đã được các hộ dân đồng tình. Như vậy, tổng chi phí bồi thường hỗ trợ để giải toả mặt bằng khu tái định cư được điều chỉnh lên đến hơn 21 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí bồi thường về đất đã chiếm đến hơn 14,6 tỷ đồng- bình quân khoảng 1,4 tỷ đồng/ha.

Khu tái định cư quy hoạch cạnh Khu hành chính Khu KTCK Xa Mát

Theo phương án bồi thường mới được UBND tỉnh phê duyệt vào cuối năm 2009, tổng mức đầu tư xây dựng khu tái định cư Khu KTCK Xa Mát phát sinh lên đến 67,8 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp vẫn là hơn 35 tỷ đồng, còn chi phí đền bù được nâng từ 6,44 tỷ đồng lên hơn 21 tỷ đồng. Do phải điều chỉnh phương án bồi thường nên việc triển khai dự án xây dựng khu tái định cư có chậm lại. Theo Ban quản lý dự án thì hiện nay các cơ quan chức năng đang cân đối nguồn chi cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng khu tái định cư. Khi nào cân đối xong, có nguồn chi thì Ban quản lý sẽ triển khai đền bù ngay cho dân để thu hồi đất triển khai dự án.

Hiện nay, song song với việc triển khai dự án xây dựng khu tái định cư, BQL Khu KTCK Xa Mát cũng đang tập trung lập và trình phương án bồi thường để giải phóng mặt bằng toàn Khu A để sớm giao cho các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư đã đăng ký. 

SƠN TRẦN