BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khuyến cáo kiểm soát tăng trưởng tín dụng

Cập nhật ngày: 20/11/2009 - 06:14

Theo đó, các ngân hàng thương mại cần kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng, đồng thời ổn định và tăng nguồn vốn huy động, nhất là vốn bằng VND.

Cẩn thận với tăng trưởng tín dụng.

Đây là cảnh báo quan trọng được đưa ra trong thời điểm tín dụng đến hết tháng 10 đã tăng quá 33%, trong khi huy động vốn chỉ xấp xỉ 30%. Thiếu vốn, đã gây sức ép buộc các ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động liên tục trong thời gian qua.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật về cho vay, đảm bảo tỷ lệ an toàn kinh doanh, quản lý ngoại hối; thực hiện cam kết giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về lãi suất huy động để ổn định thị trường tiền tệ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đáp ứng vốn cho các nhu cầu vay để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; trước hết là tập trung các nguồn vốn để cho vay chi phí sản xuất nông – lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp, thu mua nông sản, chế biến và xuất khẩu.

Chuyển dịch mạnh cơ cấu tín dụng theo ngành, lĩnh vực, địa bàn thành thị và nông thôn, kỳ hạn và khách hàng vay; hạn chế cho vay các nhu cầu vốn thuộc các lĩnh vực phi sản xuất.
Đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất bị thiệt hai do thiên tai, bão lụt, các ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý lãi suất tiền vay và tiếp tục cho vay mới để khách hàng vay có điều kiện sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật về cho vay vốn của các tổ chức tín dụng.

(Theo Vietnamnet)