Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

Cập nhật ngày: 23/11/2019 - 15:06

BTNO - Chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX, chiều 22.11, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cơ bản, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết theo Tờ trình của UBND tỉnh như: Quy định hỗ trợ tín dụng và hỗ trợ  đầu tư cơ sở hạ tầng dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025.

Đối tượng nhận hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập tại tỉnh Tây Ninh và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp phải thực hiện dự án đầu tư mới, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu có hợp đồng liên kết với nông dân…

Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung về cách tính mức tính lãi suất cho vay, đối tượng áp dụng, nguồn vốn thực hiện; thuyết minh cơ sở xác định các điều kiện về quy mô như diện tích cây trồng, số lượng vật nuôi, cây giống,... đã có sự đánh giá tính khả thi, so sánh với điều kiện quy mô của các chính sách phát triển nông nghiệp đã và đang triển khai trên địa bàn hay không.

Ban cũng đề nghị UBND tỉnh quy định cụ thể trình tự, thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ một cách chặt chẽ và khoa học, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận được chính sách.

Vũ Nguyệt