Kích hoạt tính năng truy cập Offline cho Google Drive

Cập nhật ngày: 09/05/2012 - 03:35

Google Drive là dịch vụ lưu trữ đám mây mới xuất hiện gần đây với không gian 5GB miễn phí cho tất cả người dùng. Dịch vụ này tương tự như các dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox hoặc Skydrive, nhưng có một khác biệt khá quan trọng và đặc biệt là tất cả các tập tin trong ổ đĩa trực tuyến đều được lưu mặc định và nếu bạn mở các tập tin từ ổ đĩa cục bộ, nó sẽ được mở trong phiên bản web của Google Docs.

Nhưng nếu bạn luôn luôn làm việc từ máy tính cá nhân, nó là điều kiện tốt giúp bạn có thể truy cập đến những tập tin ngay cả khi bạn không kết nối Internet ở bất cứ nơi đâu. Google cung cấp cho người dùng một tùy chọn để cho phép truy cập ngoại tuyến nếu bạn có cài đặt Google Chrome.

Để bắt đầu, mở Google Drive (https://drive.google.com/) từ Chrome bạn bấm vào nút tùy chọn Options và chọn Set up Docs offline.

Quá trình thiết lập chỉ đơn giản gồm có hai bước, đầu tiên là kích hoạt tài liệu còn offline bằng cách bấm Allow offline docs thứ hai là cài đặt các phần mở rộng Google Docs cho Chrome để xem các tài liệu.

Một khi bạn đã thực hiện đầy đủ với hai bước, bạn có thể thấy các tùy chọn để xem tài liệu offline từ trình đơn tùy chọn Options.

Bất cứ khi nào bạn muốn hiệu hóa vấn đề xem offline, bạn có thể làm điều đó tương tự như bước thiết lập từ cùng một trình đơn bằng cách bấm vào mục Stop using Docs offline.

Bạn có thể xem và chỉnh sửa các tập tin khác nhau như các file PDF, các file Microsoft Office và hình ảnh từ thư mục Google Drive ngay cả khi bạn bị ngắt kết nối từ Internet. Bất kỳ thay đổi bạn đã thực hiện để đồng bộ hóa các tập tin trong khi offline sẽ đồng bộ với tất cả các thiết bị khi bạn kết nối lại với Internet.

H.T (st)