Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm tra 21 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh: Không phát hiện chất cấm trong mẫu thức ăn 

Cập nhật ngày: 07/11/2022 - 08:18

BTNO - Thực hiện các quy định về phòng dịch, kiểm dịch, không phát hiện sử dụng chất cấm, kháng sinh trong thức ăn sử dụng cho vật nuôi tại các cơ sở.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của một doanh nghiệp (ảnh minh hoạ)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y, trong năm 2022, Sở đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra chấp hành quy định của pháp luật đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định số 121/QĐ-SNN ngày 12.4.2022 và Quyết định số 320/QĐ-SNN ngày 21.9.2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Đợt kiểm tra thứ nhất từ ngày 26.4.2022-10.5.2022; đợt kiểm tra thứ hai từ ngày 27.9.2022 - 3.10.2022.

Các đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tại 21 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung, các cơ sở chăn nuôi cơ bản đã thực hiện được các nội dung như: Chăn nuôi với quy mô theo số lượng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thực hiện các quy định về phòng dịch, kiểm dịch, không phát hiện sử dụng chất cấm, kháng sinh trong thức ăn sử dụng cho vật nuôi tại các cơ sở. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi. Sử dụng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc rõ ràng, không phát hiện chất cấm trong mẫu thức ăn.

Bên cạnh đó, ở một số cơ sở chăn nuôi vẫn còn một số tồn tại như: 6/21 cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định. 15/21 cơ sở chưa lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải.

16/21 cơ sở chưa thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. 20/21 cơ sở chưa kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 17/21 cơ sở chưa xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 4/11 cơ sở có mẫu nước thải chăn nuôi chưa đạt các chỉ tiêu, thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi theo quy định tại QCVN 62 MT:2016/BTNMT.

Đoàn kiểm tra đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp với tổng số tiền 25,5 triệu đồng. Đồng thời, đoàn yêu cầu các cơ sở thực hiện các thủ tục, hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi theo quy định; hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan đến môi trường (sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải; báo cáo quan trắc môi trường định kỳ; kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn quy định.

An Khang