Kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại các huyện phía Nam

Cập nhật ngày: 14/10/2011 - 11:34

Sáng 14.10.2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão (PCLB) Huỳnh Văn Quang dẫn đầu đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại huyện Trảng Bàng.

Báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB huyện Trảng Bàng cho biết: Hằng năm mưa lụt cục bộ thường xảy ra ở một số địa phương thuộc huyện; nếu hồ Dầu Tiếng mở cống xả lũ ở mức 200m3/s thì phải xúc tiến việc di dời khẩn cấp dân cư ở các địa phương là: xã Đôn Thuận có 3 khu vực gồm bến Bà Thiện, Vịnh Cỏ, Xóm Bến tổng cộng 8 hộ dân, 54 ha hoa màu. Nếu xả ở mức khẩn cấp thì phải di dời khẩn cấp 157 hộ dân. Địa điểm di dời đến là Trường tiểu học Bời Lời III. Tại xã Hưng Thuận, gồm 2 khu vực bị ngập úng cục bộ gồm ấp Bùng Binh, Lộc Thuận, Sóc Lào, ấp Bà Nhã phải di dời khẩn cấp 40 hộ dân; nếu hồ Dầu Tiếng xả ở mức 400m3/s thì phải di dời khẩn cấp 250 hộ dân. Địa điểm di dời đến là Trường tiểu học Bùng Binh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Huỳnh Văn Quang cùng đoàn thị sát trên sông Vàm Cỏ Đông

Khu vực ven sông Vàm Cỏ Đông gồm các xã An Hoà, Phước Chỉ, Phước Lưu, tổng cộng có 105 hộ dân phải di dời; địa điểm di dời đến là khu vực bến đò Lộc Giang, xã An Hoà. Tại xã An Tịnh, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là khu vực cầu Trảng Chừa gồm 15 hộ dân phải di dời khẩn cấp khi hồ Dầu Tiếng xả lũ ở mức 200m3/s; địa điểm di dời đến là khu vực Văn phòng ấp sở tại.

Đoàn kiểm tra đã thị sát thực tế từ khu vực hạ lưu đập tràn hồ Dầu Tiếng thuộc địa bàn xã Bến Củi (DMC) đến Cầu Hàng thuộc xã An Hoà (Trảng Bàng) và thị sát trên sông Vàm Cỏ Đông từ Cầu Hàng đến Lộc Giang, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Các địa phương thuộc huyện Trảng Bàng đã xây dựng phương án di dời dân cư khẩn cấp khi có thông báo xả lũ từ hồ Dầu Tiếng. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thông báo đến từng hộ gia đình để người dân có sự chuẩn bị cho công tác di dời. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng của cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy PCLB các địa phương thuộc huyện Trảng Bàng trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng PCLB. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở các đơn vị, tổ chức và từng cá nhân, cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng kế hoạch thật cụ thể, chi tiết, phải tính đến việc những gia đình không có khả năng tự di dời, đồng thời phải tính cả phương án di dời vật nuôi của người dân ra khỏi vùng ngập lũ.

Buổi chiều, đoàn tiếp tục kiểm tra trên địa bàn hai huyện Bến Cầu và Châu Thành. Theo Ban chỉ huy PCLB các huyện này, trong trường hợp xảy ra lũ lớn huyện Bến Cầu sẽ có 920 hộ với 3.340 nhân khẩu phải di dời; ở Châu Thành sẽ có 370 hộ với 1.605 nhân khẩu ở 11 xã phải di dời.

KHẮC LUÂN