Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm tra tiến độ thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, giai đoạn 2010-2015

Cập nhật ngày: 15/03/2012 - 05:58

(BTNO)- Sáng 15.3, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành nhằm sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9.2.2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi, giai đoạn 2010-2015. GS.Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có ông Nguyễn Thảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, bà Nguyễn Thị Xếp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cùng các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) PCGDMN cho trẻ 5 tuổi của tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gợi mở những vấn đề cần tập trung thảo luận như: Cơ sở pháp lý thực hiện Quyết định 239; tiến độ triển khai của 63 tỉnh, thành; cũng như những khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, đội ngũ, chính sách thực hiện phổ cập GDMN 5 tuổi… Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án. Các địa phương đã tích cực xây dựng Đề án, có nhiều cơ chế chính sách riêng để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Giờ ăn của các bé Trường mẫu giáo Hiệp Ninh, Thị xã. Ảnh minh hoạ

Đến hết tháng 2.2012 đã có 62/63 tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án/kế hoạch thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi. Trong đó có 10 tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu phổ cập vào năm 2012 (Hoà Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nghệ An, Khánh Hoà, TP. Hồ Chí Minh).

Theo số liệu của 63 tỉnh/thành phố, đến ngày 31.12.2011, toàn quốc có 12.976 trường mầm non, trong đó: 9.742 trường công lập (chiếm tỷ lệ 75%), 1.798 trường bán công (14%), 316 trường mầm non dân lập và 1.120 trường mầm non tư ­ thục (11%), tăng 610 trường so với 2 năm trước. Đã huy động được 3.966.980 trẻ mầm non, tăng 158.782 trẻ so với 2 năm trước. Trong đó: Nhà trẻ: 701.379 trẻ, chiếm tỷ lệ 21,5% so với số trẻ trong độ tuổi; Mẫu giáo: 3.258.856 trẻ, chiếm tỷ lệ 82,5% so với số trẻ trong độ tuổi, trong đó số trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường là 1.331.603 trẻ, chiếm tỷ lệ 98,6% so với số trẻ trong độ tuổi, tăng 12.573 trẻ so với trước khi có quyết định phổ cập. Đạt và vượt chỉ tiêu huy động trẻ đề ra tại Quyết định số 239.

Mạng lưới trường, lớp MN được củng cố, mở rộng đến hầu hết địa bàn dân cư. Đến nay đã có 33 tỉnh, thành phố phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường MN bán công sang công lập đối với 4.440 trường theo quy định của Luật Giáo dục.

Phát biểu tại Hội nghị, các tỉnh đã nêu bật những khó khăn trong quá trình thực hiện PCGDMN, đó là: một số cấp uỷ, chính quyền địa phương còn chưa quan tâm đúng mức tới công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi. Theo Quyết định số 239 đến cuối năm 2012 sẽ có 85% số tỉnh đạt chuẩn phổ cập, nhưng đến nay mới có 10 tỉnh đăng ký đạt chuẩn phổ cập (tỷ lệ 15,87%). Tiến độ xây dựng trường MN đạt chuẩn còn chậm. Tình trạng thiếu giáo viên ở một số địa phương vẫn tồn tại…

Mục tiêu trong thời gian tới mà Bộ GD&ĐT đề ra: tiếp tục đẩy mạnh công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, phấn đấu hoàn thành mục tiêu này đúng lộ trình. Đảm bảo cuối năm 2012 có 10 tỉnh, năm 2013 có ít nhất 5 tỉnh, 2014 có 14 tỉnh, 2015 có 34 tỉnh đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi. Phấn đấu cả nước hoàn thành mục tiêu PCGDMN cho trẻ em năm tuổi vào năm 2015.

Để thực hiện thắng lợi Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi dưới nhiều hình thức. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, bố trí quỹ đất, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho GDMN, nhất là những xã vùng cao, khu công nghiệp, đáp ứng yêu cầu huy động trẻ 5 tuổi ra lớp. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Trong công tác chỉ đạo cần rà soát các tiêu chí còn thấp để tập trung thực hiện, đảm bảo công tác PCGDMN có tính bền vững, không chạy theo phong trào... tạo tiền đề tốt nhất cho trẻ trước khi bước vào lớp 1.

Đối với tỉnh Tây Ninh, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết thông qua chương trình PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2014 với tổng kinh phí đầu tư khá lớn. BCĐ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được mở rộng. Tiến độ thực hiện đề án phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi luôn được quan tâm. Trong năm 2011, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng đã có nhiều trường MN công lập và tư thục mới được thành lập, nâng tổng số trường MN trong toàn tỉnh lên 118 trường nhằm đáp ứng nhu cầu học của trẻ. 

Hữu Thiện