Kinh tế   Nông thôn mới

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới của thành phố Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 16/08/2017 - 21:01

BTNO - Chiều 15.8, đoàn kiểm tra của tỉnh gồm ông Nguyễn Văn Nhành- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh cùng các thành viên đến kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố Tây Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Hữu Mỹ - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh; các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Thành phố và 3 xã Tân Bình, Thạnh Tân, Bình Minh.

Theo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của Thành phố, thời gian qua Thành phố đã kịp thời kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và huy động mọi nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Kết quả đến nay, xã Bình Minh duy trì, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thạnh Tân đạt 12/19 tiêu chí và xã Tân Bình đạt 9/19 tiêu chí. Các tiêu chí mà 2 xã Tân Bình và Thạnh Tân đều chưa đạt gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, giáo dục, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Riêng xã Tân Bình thêm 3 tiêu chí chưa đạt gồm thủy lợi, hộ nghèo, tổ chức sản xuất.

Tuy nhiên, trong công tác thực hiện vẫn còn những khó khăn như: một số tiêu chí cần nguồn vốn lớn như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục...; việc huy động sức dân đóng góp còn hạn chế; việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi chưa đạt hiệu quả; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp...

Từ nay đến cuối năm 2017, Thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu xã Thạnh Tân đạt thêm 2 tiêu chí trường học và cơ sở vật chất văn hóa; xã Tân Bình đạt thêm 3 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, môi trường và an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Nhành- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục phấn đấu, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; kịp thời kiến nghị cấp trên về những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện; rà soát lại quy hoạch và điều chỉnh cho phù hợp; từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến tổ chức sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp thế mạnh và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phù hợp, hiệu quả để người dân nâng cao thu nhập, góp phần đạt mục tiêu mà thành phố đã đề ra.

Huy Hoàng