Kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 01/12/2011 - 10:40

Thường trực BCĐ 1070 làm việc với huyện Tân Châu

Từ ngày 24 đến 30 tháng 11 năm 2011, Thường trực Ban Chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là BCĐ 1070) đã tổ chức đợt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích ở các huyện: Châu Thành, Dương Minh Châu, thị xã Tây Ninh, Tân Biên và Tân Châu.

Quyết định 875 của UBND tỉnh ban hành vào tháng 5.2009 với chủ trương là kiên quyết giải quyết dứt điểm tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích để chuyển sang trồng rừng. Đến nay, toàn tỉnh đã xử lý thu hồi được hơn 3.500 ha- đạt hơn 82% tổng diện tích đất bao chiếm sử dụng sai mục đích. Trong đó, huyện Tân Châu đã xử lý thu hồi được hơn 1.300 ha; huyện Tân Biên xử lý thu hồi được hơn 1.100 ha; huyện Châu Thành xử lý thu hồi được gần 800 ha; huyện Dương Minh Châu xử lý thu hồi được gần 140 ha và Thị xã xử lý thu hồi được hơn 130 ha. Đến nay, trên đất bao chiếm đã xử lý thu hồi, các dự án rừng đã tiến hành trồng được hơn  2.600 ha, trong đó nhiều nhất là Tân Châu (hơn 1.300 ha), kế đến là Tân Biên (gần 900 ha).

Theo đánh giá của BCĐ 1070 thì kết quả thực hiện Quyết định 875 ở một số địa phương trong thời gian qua là khá khả quan. Tuy nhiên đến nay vẫn còn hơn 17% diện tích đất bao chiếm chưa được xử lý thu hồi. Để có thể cơ bản hoàn thành mục tiêu giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp vào cuối năm nay, BCĐ 1070 yêu cầu BCĐ các địa phương tiếp tục vận động người dân chấp hành chủ trương giải quyết của UBND tỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp đã cam kết nhưng không thực hiện, đồng thời kiên quyết cưỡng chế các trường hợp cố tình kéo dài thời gian thực hiện. Song song đó, các chủ rừng phải kịp thời triển khai trồng rừng trên đất lâm nghiệp bao chiếm đã xử lý, thu hồi, không để đất trống kéo dài dễ phát sinh tình trạng dân tái lấn chiếm tiếp tục trồng cây nông nghiệp ngắn ngày.

Cưa bỏ cao su trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp tại huyện Tân Châu

Sau đợt kiểm tra, BCĐ 1070 sẽ tổng hợp và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

S.T