Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phát hành lịch bloc năm 2022 

Cập nhật ngày: 25/11/2021 - 16:54

BTNO - Ngày 24.11, Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phát hành lịch bloc năm 2022 đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn TP. Tây Ninh và thị xã Hòa Thành.

Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phát hành lịch bloc năm 2022.

Công tác kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động phát hành lịch bloc năm 2022, trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất với các cấp có thầm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh đã kiểm tra tại các nhà sách Minh Thúy, Nhật Vũ, Kiều Trâm, Hoài Bão, Fahasa, photocopy Thanh Bình, công ty TNHH MTV Hà Phương (TP. Tây Ninh); nhà sách Khai Trí, Minh Đăng (thị xã Hòa Thành).

Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phát hành lịch bloc năm 2022, các loại lịch bloc có dán tem theo đúng mẫu tem quy định. Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh cũng tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

Giang Hà