BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm tra việc niêm yết giá bằng ngoại tệ trên thị trường

Cập nhật ngày: 15/05/2009 - 06:29

Ngày 15.5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra và chấn chỉnh ngay các vi phạm về quảng cáo, niêm yết giá bằng ngoại tệ. 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã yêu cầu Cục Quản lý thị trường phải chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại các tỉnh, thành phố tăng cường, kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện các qui định về quản lý ngoại hối.

Cụ thể, đó là các hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép, quảng cáo, niêm yết giá, mua bán hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ. Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Nghị định 107/2008 của Chính phủ qui định xử phát hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

Mọi hàng hoá tiêu dùng không được niêm yết bằng ngoại tệ

Cục Quản lý thị trường cần phối hợp với thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong việc tổ chức các đoàn kiểm tra về các nội dung trên.

Đặc biệt, theo yêu cầu của Bộ trưởng, Cục Quản lý thị trường sẽ tập trung phối hợp với các sở ban ngành của UBND thành phố Hà Nội và UBND TP.HCM để đôn đốc thực hiện.

Các đơn vị khác thuộc Bộ Công Thương cũng được yêu cầu tăng cường công tác siết chặt việc thực hiện qui định về quản lý ngoại hối này.

Cụ thể, Cục Xúc tiến thương mại chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối khi xem xét, phê duyệt, chấp thuận các hoạt động khuyến mại, hội chợ, triển lãm, tự kiểm tra các hoạt động xúc tiến thương mại có sử dụng ngoại tệ trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

Vụ Chính sách thị trường trong nước hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và mua bán hàng hoá, dịch vụ bằng tiền Việt Nam đồng.

Ngoài ra, để đảm bảo cân đối ngoại tệ cho hoạt động xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong vấn đề ngoại tệ, tỷ giá, Vụ Xuất nhập khẩu cần chủ động đề xuất các biện pháp xử lý với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng cần chấn chỉnh ngay hoạt động quản lý ngoại hối ngày 8.5, động thái này của Bộ Công Thương cùng với chỉ đạo sát sao trước đó của Ngân hàng Nhà nước đã thể hiện một quyết tâm lớn nhằm lập lại trật tự về sử dụng ngoại tệ tại Việt Nam.

(Theo Vietnamnet)