BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại các trụ sở làm việc huyện Trảng Bàng

Cập nhật ngày: 08/05/2015 - 05:30

Theo đó, đoàn làm việc tại 16 đơn vị gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức sự nghiệp công thuộc các xã An Tịnh, Gia Lộc, An Hòa, Thị trấn.

Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trảng Bàng.

Hiện toàn Trảng Bàng có 217 trụ sở làm việc, trong đó tổng số đơn vị được cấp giấy chứng nhận  là 186 với diện tích 273,75 ha; có 31 đơn vị chưa được cấp giấy chứng nhận, chiếm diện tích 13,70 ha; diện tích xây dựng trụ sở là 4,06 ha và diện tích sử dụng đúng mục đích là 287,45 ha.

Tại buổi kiểm tra, về cơ bản các xã, thị trấn của huyện Trảng Bàng đã thực hiện đúng theo văn bản pháp luật Nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện chưa xảy ra những thiếu sót dẫn đến tình trạng khiếu nại, đơn thư vượt cấp trong quản lý sử dụng đất đai.

Qua buổi kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu các đơn vị thời gian tới cần tập trung phối hợp thực hiện công bố công khai việc quy hoạch sử dụng đất, qua đó giúp đoàn giám sát đánh giá chính xác tình hình để báo cáo lãnh đạo tỉnh kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, nâng cao công tác quản lý Nhà nước…

Hiểu Sinh